Van overleven naar Voluit Leven 2

De tweede sleutel

De tweede sleutel heeft te maken met hoe je het contact met je Bron bent kwijt geraakt: welke mechanismen daar spelen.

Kijk eerst de video en dan geeft ik nog wat extra uitleg.

Samenvatting en aanvulling

Terugblik op de eerste video

In de eerste video hebben we het gehad over jouw Bron, Hogere Zelf, Ziel of hoe je het ook wilt noemen. Dat jij meer bent dan je afgescheiden ik-je. Oneindig veel meer zelfs. Jij Bent Alles, Alles is in jou aanwezig, alle Potentie, alle mogelijkheden, alles. Als je alles bent is alles mogelijk!

Ik heb je aangeraden om met dit idee te spelen, want het zal voor velen een vreemd idee zijn dat je niet ‘ik’ bent. We hebben ons immers zo volledig geïdentificeerd met ons ik.

De tweede video

In deze tweede video heb ik het gehad over hoe het komt dat je het contact met je Bron verloren hebt.

Als eerste is daar een stuk ‘natuurlijke’ ontwikkeling. Als je net geboren bent, ben je nog in de Eenheid; er is nog geen (scherp) onderscheid tussen jezelf en de buitenwereld. In de eerste maanden van je leven begin je je langzaam bewust te worden dat er een verschil is tussen jezelf en die buitenwereld. Je gaat je ouders leren herkennen en daarna ook andere mensen. Stapsgewijs word je je steeds bewuster van de buitenwereld en van het concept ‘ik’. Zeker als je naar school gaat, waar een sterke aandacht is voor de mentale ontwikkeling, verlies je in snel tempo het contact met het oneindige en tijdloze.

Een tweede schadelijkere ontwikkeling is dat je als kind ‘boodschappen’ gaat over nemen van hoe je zou moeten zijn. Er zijn geboden en verboden. Je leert op welke manier je het beste gedaan kunt krijgen wat je nodig hebt. Dat is niet allemaal negatief, maar wel waar het tegen je aard in gaat en waar je niet of niet voldoende krijgt wat je als kind nodig hebt om een gezond en stevig ego te ontwikkelen: aandacht, liefde, goedkeuring, erkenning, warmte, veiligheid, et cetera. Kinderen betrekken alles op zichzelf: ‘als papa boos op mij is, dan ligt dat aan mij’ en ‘als mama geen tijd voor mij heeft, dan ligt dat aan mij’. Dat is kinderlogica. Hier zie je dus dat de scheiding tussen ik en de buitenwereld nog niet volledig is. Vanuit het idee ‘het ligt aan mij’ gaat het kind zich aanpassen om alsnog te krijgen wat het nodig heeft: pleasen, een grijs muisje zijn, stoer doen, papa’s kleine prinsesje zijn, alles zelf doen, jezelf wegcijferen, te vroeg volwassen worden, het zorgenkindje zijn, het zwarte schaap zijn. De identificatie met deze rol kan zo sterk zijn dat je gaat geloven dat je zo ‘bent’; maar dat is dus niet zo, het is aangeleerd gedrag. Wel is het zo dat het mechanisme dat je ontwikkelt vaak dicht ligt tegen wat van nature al sterk in je aanwezig is.

Met deze aangeleerde normen en waarden en dit aangeleerde gedrag ga je vervolgens ook het volwassen leven in. De paradox is dat dit aangepaste gedrag je precies datgene oplevert wat je nou juist probeert te voorkomen, maar het duurt een tijdje voordat je dat door hebt. Vroeg of laat gaat dit aangepaste gedrag dwars zitten en gaat dat deel van jou wat je niet hebt kunnen leven zich roeren. Dat kan zich bijvoorbeeld uiten in fysieke, emotionele, psychische, sociale, relatie -of werkproblemen.

Dat wat je weggemoffeld hebt gaat steeds harder aan de deur kloppen en je kunt er steeds moeilijker omheen. Vaak leidt dit tot de een of andere soort van crisis en dan ‘moet’ je er iets mee. We zitten nou eenmaal zo in elkaar dat we lang vast houden aan het oude vertrouwde, tot ver over de houdbaarheidsdatum.

“Het leven streeft naar heelheid.”

Om te kunnen helen, moeten dingen aan het licht gebracht worden en het leven is zo vriendelijk om je in omstandigheden te brengen waarin je geconfronteerd wordt met dat wat je liever niet wilt zien … met als doel dat het kan helen.

Aan de slag!

Kijk eens naar je leven. Kijk eens naar volgens welke geboden en verboden jij leeft. Wat is jouw sterkste negatieve overtuiging over jezelf? ‘Ik ben niet goed genoeg?’, ‘ik kan het niet?’, ‘ik verdien het niet?’ Of een andere negatieve overtuiging?

Kijk eens naar hoe jij jezelf inperkt vanuit deze negatieve overtuiging. Of vanuit aangepast gedrag. Of vanuit angst dat iets wat zich ooit in jouw leven heeft voor gedaan en dat je geraakt heeft, zich zal herhalen (wat het dan ook prompt zal doen). Hoe onderdruk jij de sprankelende jij? Onderzoek het eens voor jezelf en laat het me weten in de commentaarblokken hieronder.

De derde sleutel

In de volgende video gaan we verder in op hoe je weer in lijn met je Ware Zelf kunt gaan leven, de derde sleutel

Tot dan: heb het goed!

 

Peter.

Pin It on Pinterest

Share This