Van overleven naar Voluit Leven 1

De eerste sleutel

De eerste sleutel heeft te maken met je zelfbeeld. Of beter gezegd, de misvatting over wie en wat jij zou zijn.

Kijk eerst de video en dan geeft ik nog wat extra uitleg.

Samenvatting en aanvulling

Jij bent niet jouw ego. Jij bent niet een afgescheiden ik, die los staat van de rest van de wereld.

Jij bent het Zelf. Jij bent de Bron. Jij bent Alles. In jou is Alles aanwezig. Er is niets wat je niet kunt.

Waar kies je voor: voor je ik of voor je-Zelf? Kies je voor het klein blijven of voor je Grootsheid?

Het is een kwestie van identificatie: identificeer je je met je ego, met ik, of identificeer je je met het Grotere Geheel, met de Bron?

 

De Val uit het Paradijs

Zowel in het Oude Testament als ik de Qoran wordt het verhaal van Adam en Eva verteld. Adam en Eva woonden in de Hof van Eden, ook wel het Paradijs genoemd. Het Paradijs is in feite de staat van Eenheid of het Eenheidsbewustzijn. Als alles Eén is, dan kunnen er geen problemen zijn, er kunnen geen twisten zijn, er is geen armoede want alles is in Overvloed aanwezig.

Het voert nu te ver om de symboliek van de Val uit het Paradijs helemaal te duiden en dat ga ik dan niet doen. In het kort: Adam en Eva mochten in het Paradijs alles eten, behalve de appels van ‘de boom van de kennis van goed en kwaad’. De slang verleidde Eva om toch één van deze appels te eten en zij verleidde Adam op haar beurt om dat ook te doen. Toen werden zij ‘wakker’ en ze zagen dat ze naakt waren en ze schaamden zich en bedekten zich met vijgenbladeren. God stuurde hen weg uit het Paradijs. Dit verhaal staat bekend als de Val uit het Paradijs.

In werkelijkheid vielen ze juist in slaap, in een droomtoestand, in plaats van dat zijn wakker werden en dat God hen uit het Paradijs weg stuurde is ook niet waar. Wat dit symbolische verhaal van de Val uit het Paradijs beschrijft is het schijnbare verlies van het Eenheidsbewustzijn. Het Paradijs is de staat van Eenheid, de Val is het schijnbare  verlies daarvan. Schijnbaar, want het heeft nooit plaats gevonden. Hoe het kan is me nog steeds niet duidelijk, maar ergens in de mind van God is er de gedachte ontstaan: ‘zou het mogelijk zijn om niet in Eenheid met God te zijn?’ Het woord ‘Eenheid’ impliceert al dat gespletenheid niet mogelijk is, maar toch is die gedachte een eigen leven gaan leiden, waaruit angst, schaamte en schuldgevoel voort vloeiden. Deze allereerste gedachte zou je de geboorte van het ego kunnen noemen.

 

Het ego versus het Zelf

Het ego is de vlees geworden ontkenning van de Eenheid.

Het ego is een idee, een illusie; het bestaat niet echt. Maar de illusie van het ‘ik’ is gigantisch sterk, zo sterk dat 99,99% van de mensen niets anders ziet, niets anders kent. We zijn gaan geloven dat we los van God zijn, wat in werkelijkheid niet zo is; het is slechts een gedachte, een geloof, een overtuiging. Het is letterlijk een eigen leven gaan leiden.

Het doel van spiritualiteit is om je weer te gaan realiseren wie en wat je werkelijk bent: Eén met God, met het universum, met het Al, met het onbegrensde Potentieel. De eerste sleutel is dus om je weer te gaan her-inneren wie en wat je werkelijk bent en niet wat je denkt te zijn. Dit is een proces dat jaren of misschien wel levens duurt, maar er is niets wat je verhindert om daar NU een begin mee te maken.

 

Aan de slag!

Als eerste moet het onwankelbare idee van ‘ik’ aan het wankelen gebracht worden: ‘zou het kunnen dat ik niet een ik ben? Zou het kunnen dat ik niet een afgescheiden wezen ben? Zou het kunnen dat ik nog steeds Eén ben met God en dat ik alleen maar ‘geloof’ dat dat niet zo is?’ Begin met deze vragen, laat ze op je inwerken. Stel je er voor open dat hoe jij jezelf en de wereld ziet, misschien wel eens niet zou kunnen kloppen. Daarmee zet je de deur open voor jouw Ware Zelf om binnen te komen, want ‘Hij’ wacht tot jij Hem roept.

In de volgende video gaan we verder in op hoe je los geraakt bent van de Eenheid.

Tot dan: heb het goed!

 

Peter.

Pin It on Pinterest

Share This