Wees niet langer een aangepast zelf, maar word je Ware Zelf

Niet op jezelf betrekken

Kinderen betrekken alles wat er gebeurt op zichzelf; ze hebben nog geen of slechts een beperkt besef van mijn en dijn, zij hebben nog geen volledig ontwikkeld onderscheidend vermogen. Kinderen hebben een ik-logica. Dat hebben alle kinderen; alle kinderen betrekken wat er gebeurt op zichzelf. Bij hooggevoelige kinderen (nieuwe tijd kinderen, indigo kinderen, etc.) is dit nog veel sterker. Vanuit hun natuurlijke hoge sensitiviteit pikken ze nog veel meer op en, vanuit de ik-logica, betrekken ze dat op zichzelf. Daardoor gaan ze aan zichzelf twijfelen, ze gaan geloven dat er iets niet oké met hen is. Vaak wordt hen dat ook nog eens dubbel en dwars duidelijk gemaakt door mensen die zelf die gevoeligheid missen.

Het is mijns inziens gruwelijk belangrijk om je te dis-identificeren van wat er op je geprojecteerd was, is en wordt. Dit is iets waar ik in de hsp-trainingen en in de burn-out trainingen dan ook veel me werk Betrek het niet op jezelf. 90% van de dingen die gebeuren hebben helemaal niets met jou te maken. Je bent het alleen zo ontzettend gewend op te denken dat het aan jou ligt als iemand anders boos op je wordt, of zich gekwetst voelt of je afwijst. Ga er standaard van uit dat de reactie van anderen op jou niets met jou te maken heeft. Bevrijd jezelf van die last van projecties. In de praktijk heeft dit iets meer voeten in de aarde dan alleen maar deze wetenschap, maar het is wel degelijk mogelijk en ik zou zelfs willen zeggen noodzakelijk. Je zult merken dat hoe meer je je los maakt van wat jij denkt dat aan jou ligt, hoe minder last je zult hebben van je gevoeligheid. Ik zou mijn werk als psychosociaal therapeut niet kunnen doen, als ik alle pijn van anderen op mij zou nemen; iets wat ik overigens als kind wel degelijk zo ben gaan ervaren (ook ik heb me er van los moeten maken). Het betekent overigens niet dat ik niet betrokken ben bij mijn cliënten, integendeel. Het betekent alleen dat ik het niet meer op mezelf betrek en ik niet meer denk het voor de ander te moeten oplossen of de ander te moeten beschermen.

Innerlijk kind

Een specifieke vorm van dit niet meer op jezelf betrekken is innerlijk kind werk (inner child work). Het kind in jou heeft behoefte aan erkenning, gezien worden, liefde, aandacht, veiligheid en warmte, terwijl de volwassene in jou in principe zelfvoorzienend is. Dat is immers het kenmerk van volwassenheid: dat je fysiek, emotioneel en mentaal op eigen benen staat. Het kind in jou leeft echter niet in het hier-en-nu, maar in het verleden. Een deel van jou is blijven steken in de tijd dat je niet hebt gekregen wat je nodig had, om nog maar te zwijgen van de vele vormen van psychisch en fysiek misbruik. Als kind had je goedkeuring, erkenning, liefde, et cetera nodig van je ouders, als volwassene is het je taak om dat aan jezelf te geven en dan met name aan je innerlijke kind. Je mag je eigen ouder worden en jezelf alsnog geven wat je als kind van nature al had horen te krijgen, maar niet gekregen hebt. Innerlijk kind werk is een manier om die sluimerende tekorten aan te vullen. Zolang je het buiten jezelf blijft zoeken, zul je blijven worstelen … totdat je beseft dat alles al in jou aanwezig is. Ook hieraan werken we veel in de trainingen. Hier kun je video’s vinden met o.a. innerlijk kind werk.

Energetisch werk

Bewust met energie bezig zijn is, zeker in de beginjaren van het je bewust worden van je hoogsensitiviteit, erg belangrijk. Vanuit je gevoeligheid pik je energie van anderen op. Dat is onvermijdelijk en dat is ook niet zozeer een probleem. Het wordt pas een probleem als je het vast gaat houden of denkt er iets mee te moeten. Doe je dat niet, dan kun je de energie die je oppikt net zo makkelijk weer los laten. Afschermingsoefeningen, aardingsoefeningen, aura-reinigingsoefeningen en energie terug geven of laten afvloeien zijn zinvolle vaardigheden om jezelf aan te leren. Het gaat in het kader van dit artikel te ver om daar diep op in te gaan, maar hier staan een aantal video’s met oefeningen die je in het kader hiervan kunt uitproberen.

Schaduwwerk

Juist voor hsp-ers in het belangrijk om schaduwwerk te doen. Schaduwwerk betekent dat je de duistere kant in jezelf onder ogen komt. Met ‘duister’ bedoel ik die kanten van jezelf die je liever niet wilt zien, zoals angst voor eenzaamheid, please-gedrag, wegcijferen, onderdrukte woede of een negatief zelfbeeld. In feite hoeft je niets anders te doen dat de onderdrukte delen van jezelf nu alsnog toe te laten en hun invloed op jou zal verdwijnen. Je hebt deze delen echter niet voor niets onderdrukt en als je ze weer toe laat zal ook de emotionele pijn van waaruit ze ontstaan zijn weer in je bewustzijn terug komen. Het verschil tussen toen en nu is dat je toen die emotionele pijn niet kon verwerken, en je er dus noodgedwongen een muurtje omheen moest bouwen, en dat je het nu, als volwassene, wel kunt verwerken. Juist als hooggevoelige medemens zal het je gigantisch goed doen om je te bevrijden van deze oude emotionele pijnen. En het goede nieuws is dat jij als hoogsensitieveling juist door je hoge gevoeligheid beter bent toegerust om dit ook daadwerkelijk te doen. Voor mij gaan Lichtwerk en schaduwwerk hand in hand; het is niet de makkelijkste weg, maar voor mij is het DE weg. Lichtwerk alleen is mijns inziens niet voldoende. Ik richt me juist op de combi: Soul en Nature.

Het trekken van de Ziel

Veel hooggevoelige mensen hebben vrij zware levens. Daar is een reden voor. Juist in deze tijd van grote veranderingen, krijgen we in één leven op ons bordje waar we voorheen 5 of 10 levens de tijd voor zouden hebben genomen. Dit leven is een snelkookpan, waarin je de mogelijkheid krijgt om in relatief korte tijd heel veel karma te verwerken. Waarom? Hoe meer jij op ruimt, hoe stabieler je wordt als persoon. Veranderingen geven onzekerheid en instabiliteit. Juist in deze tijd van grote veranderingen zijn er mensen nodig die hun ‘kelder hebben opgeruimd’ en daardoor een Innerlijke Stabiliteit hebben ontwikkeld. En jij bent er daar één van.

Ik noem dat ‘het trekken van je Ziel’. Jouw Ziel of jouw Hogere Zelf, dat voorbij gaat aan jouw ikje, dat het overzicht heeft over het leven waar jij dat niet hebt, brengt je steeds in situaties waardoor je weer ‘gedwongen’ wordt om in de spiegel te kijken. Dat kan zowel van binnenuit komen als van buitenaf. In jou zit iets dat Wil dat jij volledig jeZelf kunt zijn, in al je Goddelijke pracht, dat wil dat je je bevrijdt van wat niet van jou is, van dat wat je aangeleerd hebt, maar dat niet uit jezelf komt en dat je in de weg zit. Dit continue ‘getrek’ van je Ziel kan behoorlijk belastend en uitputtend zijn: ‘komt er dan nooit een einde aan?’ Het is echter mijn ervaring dat hoe meer je mee gaat in wat zich aan dient, hoe makkelijker het wordt en hoe vrijer en krachtiger je in het leven komt te staan. Dan gaat jouw Ware Aard zich tonen als de feniks die uit de as herrijst.

Pin It on Pinterest

Share This