Online masterclass: ‘De Weg tot Zelfbevrijding’

Module 8:

Emotionele Volwassenheid: op eigen benen staan

Welkom bij module 8 van de online masterclass ‘De Weg tot Zelfbevrijding‘.

Module 8 is de derde module van het blok Emotionele Volwassenheid.

In het tweede blokde Val uit het Paradijs, hebben we gezien hoe je in de aanpassen bent gegaan ten koste van jezelf, hoe je jezelf bent kwijt geraakt. In dit derde blokEmotionele Volwassenheid worden, gaan we kijken hoe jezelf weer kunt terug vinden.

In deze derde module van het derde blok kijken we terug naar de derde module van het tweede blok en we gaan bekijken hoe je het kunt omdraaien.

Enjoy!

SoulNature psychosociale therapie Almere en AmsterdamDeze module bevat:

 • intentie zetting
 • een video-uitleg
 • een schriftelijke toelichting
 • inquiries
 • thuiswerk
 • individuele support
 • links naar bijpassende artikelen
 • sharing

Klik op de tab om naar het desbetreffende onderdeel te gaan.

mediterenWat is jouw intentie voor deze module? En hoe relateert deze intentie aan de intentie voor de hele masterclass?

Intentie zetten

Neem een ontspannen houding aan en haal 3x diep adem, in door je neus en uit door je mond. Op je uitademing laat je alles los wat je NU niet nodig hebt (gedachten, emoties, fysieke signalen) en je laat je lichaam ontspannen.

Ga met je aandacht naar je hart en vraag jezelf: “wat is het allerbelangrijkste wat ik deze module mag bereiken?’ of “wat is het allerbelangrijkste wat mag gebeuren?” of “wat is mijn allerdiepste wens?”

Laat het antwoord niet uit je hoofd komen, maar uit je hart (of een andere plek in je lijf). Met andere woorden: bedenk niet wat jouw intentie is, maar laat de intentie zich ontvouwen. Dat kan zijn in de vorm van een gevoel, een beeld, een woord, een fysieke gewaarwording, een herinnering. Dit antwoord kun je vervolgens verwoorden tot een intentie, waarbij je checkt of de woorden goed voelen.

Deel jouw intentie in de ‘De Weg tot Zelfbevrijding (masterclass)’ Facebook groep.

In deze video kom ik kort terug op module 4 en geef je handvatten om vrij te komen van familiepatronen.

Resumee module 4

In module 4 hebben we gekeken naar het familiesysteem. Je gezin van herkomst heeft een hele grote invloed op hoe jij je ontwikkelt als mens. Als kind pas je je aan aan je gezin van herkomst: dat gedrag dat gewenst is (al is die wens niet altijd bewust) ga je versterken en wat niet gewenst is ga je onderdrukken. Wat je daar mee wint is dadt je er bij hoort, wat voor je overleving van groot belang is, de prijs die je er voor betaalt is dat je een stuk van je eigenheid inlevert.

Systemen

Systemen, of beter gezegd feedback systemen, hebben slechts 1 functie en dat is om de homeostase, het bestaande evenwicht, in stand te houden. Of dat evenwicht gezond is weet het systeem niet, het houdt simpelweg in stand wat er is. Verandering gaat dan ook niet zonder weerstand.

Het niet geleefde leven

Het leven streeft naar heelheid. Dat wat je onderdrukt hebt, het niet-geleefde leven, gaat steeds harder aan de deur kloppen; het wil immers geheeld worden. Vaak leidt dit tot de een of andere vorm van crisis. Wij mensen zijn gewoontedieren; we blijven het liefst binnen onze comfortzone, want dat is bekend terrein. Het alternatief is dat je buiten je comfortzone, oftewel dat je het onbekende binnen stapt.

“Buiten je comfortzone stappen gaat altijd gepaard met onzekerheid, twijfel en/of angst.”

Vanuit het systeem waaruit je vandaan komt, met het daar aangeleerde gedrag, trek je in je verdere leven soortgelijke situaties aan. Het is mij opgevallen dat vooral eerste serieuze relaties vaak een kopie zijn van wat je van huis uit hebt mee gekregen; of dwangmatig het tegenovergestelde.

Groei

Bert Hellinger, de grondlegger van het opstellingenwerk, heeft, vrij vertaald, groei ooit eens omschreven als het groeien van een systeem naar een groter, meeromvattend systeem naar een noggroter, meeromvattend systeem, et cetera. Ik ben het hier roerend mee eens en ik zou er aan toe willen voegen dat de laatste groeistap die naar het meestomvattende systeem is: het Eenheidsbewustzijn.

Groei betekent dus per definitie dat je je huidige systeem, je huidige referentiekader, los laat, zodat er ruimte komt voor een groter referentiekader.

“Groei is onlosmakelijk verbonden met loslaten.”

Groei naar heelheid betekent dus afscheid nemen; er moet eerst iets ouds sterven, voordat er iets nieuws kan opgroeien. Groei betekent dus dat je tot op zekere hoogte nee moet zeggen tegen het systeem waar je in zit en dan met name tegen de manier van denken en doen uit je gezin van herkomst. Aangezien systemen de status quo in stand willen houden, zullen ze zich verzetten tegen iedereen die er uit wil stappen; dat is niet erg, het is slechts een feit. Het betekent dat je nieuw gedrag een tijdje moet volhouden (ik ga zelf uit van 30-40 dagen), voordat het kwartje valt en de nieuwe jij wordt geaccepteerd … of niet. Niet iedereen zal mee gaan in jouw veranderingen en dat betekent dat er meer afstand gaat komen tot wie niet mee groeien, of je hebt er zelfs afscheid van te nemen. Doe je dit niet, dan kun je zelf niet verder groeien; je verleden houdt je dan tegen, het hangt als een ball and chain aan je been.

“Wie met je mee groeit daar kun je mee verder, wie niet mee groeit valt af.”

 

Op eigen benen staan

SoulNature psychosociale therapie Almere en Amsterdam

In module 4 hebben we deze afbeelding gebruikt om het familiestysteem te representeren. Het toont de ouders en de kinderen, in wat je zou kunnen noemen de ideale gezinssituatie. Van rechts naar links: vader, moeder en de kinderen op volgorde van leeftijd. N.B. uit ervaring blijkt dit de ideale volgorde te zijn, het staat verder los van ideeen over de rolverdeling tussen man en vrouw.

Als kind pas je je dus aan aan de manier van omgaan in je gezin van herkomst. Of dat een gezonde manier van met elkaar omgaan is of niet, dat weet je als kind niet: je past je aan, je weet niet beter. Pas later, als je voldoende bewustzijn hebt ontwikkeld, en je ziet hoe het in andere gezinnen er aan toe gaat, kun je je eigen gezin van herkomst tegen het licht houden en andere keuzes gaan maken.

Dat wat je in je gezin van herkomst hebt geleerd, neem je mee je volwassen leven in. Van daaruit heb je de neiging om soortgelijke mensen aan te trekken. Vooral de eerste serieuze relaties zijn vaak een kopie van de situatie in je gezin van herkomst of juist een poging om het tegendeel te creeren.

“Als kind heb je maar twee keuzes: óf je neemt het patroon van je ouders over óf je doet het tegenovergestelde; er is geen middenweg.”

Beide zijn overigens onvrij en gaan op een gegeven moment dwars zittten; wat eerst de aantrekkingskracht was, wordt dan de aversie.

SoulNature - psychosociale therapie Almere en AmsterdamOm emotioneel volwassen te worden, is het nodig dat je los breekt uit de cirkel van dat wat je van huis uit mee gekregen hebt. Dat heeft nogal een consequentie; het is niet voor niets mijn overtuiging dat de meeste mensen nooit volwassen worden.

Emotioneel volwassen worden betekent dat je het ongeleefde deel, dat deel van jou dat je hebt verdrongen door je aan te passen aan je gezin van herkomst, alsong gaat leven. Dat betekent per definitie dat je nee zegt tegen een deel van waar je vandaan komt. Oftewel, je past niet meer in het cirkeltje.

Weerstand

Zoals we gezien hebben, hebben (sociale) systemen de neiging om de status quo, de bestaande situatie, in stand te houden. Als jij uit dat patroon stapt, dan is dat potentieel bedreigend voor het systeem en dus zal het systeem zich daar tegen verzetten. De meeste mensen zijn zich er niet bewust van dat ze geregeerd worden door het overkoepelende systeem en ze zullen hun weerstand tegen verandering dan ook op jou projecteren.

Het is dus nodig om je nieuwe gedrag een bepaalde tijd vol te houden, zodat het systeem er aan kan wennen. Als je geluk hebt gaat een deel er van mee in jouw verandering, maar de kans is groot dat een deel (of misschien wel allemaal) dat niet doen. Op eigen benen gaan staan betekent dus dat je het risico neemt om mensen kwijt te raken en het is waarschijnlijk dat dat ook gebeurt. Dit er niet meer bij horen triggert oude overlevingsinstincten en roept angsten op; op eigen benen gaan staan gaat dan ook altijd gepaard met een bepaalde onzekerheid, twijfel en/of angst. Deze angst kan zo groot zijn, dat mensen het niet aan durven; vandaar ook mijn stelling dat de meeste mensen nooit (emotioneel) volwassen worden.

Öp eigen benen gaan staan vergt moed!

Op eigen benen staan betekent dat je het oude nest verlaat en het onbekende binnen gaat. Buiten je comfort zone stappen gaat altijd gepaard met twijfel, onzekerheid en/of angst. Ik ga er van uit dat alles al in ons aanwezig is; je bent alleen gaan geloven dat het niet zo is. Door een groeistap te maken ontdek je in feite dat je wel kunt wat je dacht niet te kunnen; het is dus een stap op weg naar emotonele volwassenheid, maar ook een stap op weg naar spirituele groei.

“Je wordt niet een betere versie van jezelf (wat sowieso onzin is), je wordt meer je-Zelf.”

Een andere manier om hiernaar te kijken is het zien als dat je je omgeving ontgroeit. Groei betekent per definitie dat je datgene wat jou niet langer dient achter laat, zodat er ruimte komt voor het nieuwe. Je ontgroeit dus je oude omgeving en het zou ook ongezond zijn om daar aan te blijven vast houden.

“Verlies is een onvermijdelijke consequentie van groei.”

Dat je mensen kwijt raakt of dat er meer afstand ontstaat is dus helemaal niet ongezond: het is noodzakelijk. Het lastige is dat het oude overlevingsmechanismen en emotionele afhankelijkheden kan triggeren en dat je moed zult moeten hebben om die onder ogen te komen.

“Een held is niet iemand zonder angst, maar iemand die zich er niet door laat tegen houden.”

Resumee

Wat je verliest als je op eigen benen gaat staan, is dat je er niet meer (helemaal) bij hoort en dat er meer afstand komt (wat overigens heel gezond is!) en je mogelijk mensen kwijt raakt, wat je er mee wint is dat je weer jezelf kunt zijn; en het enige waarvan je echt gelukkig kunt worden is jezelf zijn.

 

 

 

 

SoulNature psycholoog Almere en AmsterdamDowload de inquiry-vragen en bewaar het, met de uitwerkingen, in je werkmap.

Pak de iinquiry-vragen van module 4 er bij en bekijk de antwoorden die je toen op de vragen gegeven hebt; beantwoord dan de vragen van deze keer.

SoulNature psychosociale therapie Almere en Amsterdam

 • Voeg je intentie voor deze module toe aan je werkmap en evalueer dit doel aan het eind van de module.
 • Voeg de inquiry-vragen en de bijbehorende uitwerkingen toe aan je werkmap

Buiten je comfort zone stappen

Deze module daagt je uit om stappen te gaan zetten, om dingen te gaan doen die buiten je comfort zone vallen. Ik wil je daar dan ook in uitdagen.

Kijk eens naar de patronen die je wilt doorbreken en kies er één (of meerdere) uit waarbij je bereid bent om uit het oude vertrouwde gedrag te stappen.

Pak dan een vel papier en schrijf daarop van boven naar beneden de cijfers 10 t/m 0. Daarbij representeert 0 je huidige gedrag, oftewel dat wat je al kan. Bij 10 schrijf je je grootste uitdaging, iets wat je wil bereiken maar dat nu nog onhaalbaar lijkt.

Vervolgens vul je de tussenliggende stappen in, in oplopende graad van moeilijkheid. Dus bij 1 schrijf je iets dat verband houdt met het patroon waarvan je je wilt bevrijden en dat je al bijna durft; het daagt je dus wel uit om een stapje buiten je comfort zone te stappen, maar je zit er al tegen aan te hikken. Bij 2 schrijf je een iets moeilijkere situatie, bij 3 nog iets moeilijker, enzovoorts. En 10 is dus de voor jou moeilijkst denkbare situatie of een doel dat je wilt behalen.

Begin dan met stap 1 en ga dit doen! Aangezien je het al bijna kunt, gaat het je vast en zeker lukken. Dat is jouw eerste overwinning; en beloon jezelf daarvoor!

Dan ga je door naar stap 2, daarna 3, enzovoorts. Bij iedere stap die je zet en die je lukt, zal je zelfvertrouwen toenemen: ‘ik kan dit!‘ Vier deze overwinningen dan ook, door jezelf op de een of andere manier te verwennen of te belonen. Met het toegenomen zelfvertrouwen kun je dan de volgende stap gaan zetten.

Mocht een stap te groot zijn, bedenk dat een tussenstap.

Zo ga je de ladder langs, todat je ook de 10e stap hebt gedaan.

Angst overwinnen

Bij angsten zijn er 2 basisreacties:

 1. je gaat de situaties die jou angst inboezemen vermijden of
 2. je gaat jezelf overschreeuwen en dingen doe waar je eigenlijk nog niet aan toe bent.

Beide opties vergroten je angst.

Er is echter een derde weg en dat is om wél buiten je comfort zone te stappen en je angst dus aan te gaan, maar in behapbare mate. Dus er mag een stuk uitdaging inzitten, maar niet dusdanig dat je blokkeert doordat de angst te sterk is. Het is als het verschil tussen doodeng en het leuk-spannende gevoel als je bijvoorbeeld in de 8-baan stapt. Het mag dus wel wat excitement oproepen (ik weet hier geen goed Nederlands woord voor), maar niet dat je bevriest van de angst.

Dat is waar bovenstaande uitdaging zich dus op richt: dus stappen zetten die wel een beetje spannend zijn, maar niet doodeng.

 

Succes!

Om Kalike

Speciale aanbieding voor deze module

Voor deze module wil ik jou een zogeheten phobia cure aanbieden. Een phobia cure is een relatief kort proces waarin je angsten, zoals de angst voor sterke emoties of buiten het gespreide bedje te stappen, kunt los laten. Een phobia cure vertoont enige overeenkomst met EMDR, in die zin dat het werkt met links-rechts bewegingen.

Een losse phobia cure kost € 75,-. Voor deze module wil ik hem je aanbieden voor € 50,-.

Ik heb nog een tweede aanbieding voor je. Het blijkt dat een phobia cure nog krachtiger werkt als je hem een aantal keer herhaalt. Dus voor deze module wil je phobia cure‘s aanbieden voor € 130,- i.p.v € 225,- en ik wil je er bovendien nog een 6-step reframe bij cadeau doen. Een 6-step reframe is een kort proces, waarbij ik rechtstreeks met je onderbewuste communiceer en dat je onderbewuste inschakelt om alternatief gedrag te ontwikkelen.

Ben je geinteresseerd in een Journey? Stuur me dan een e-mail naar info@soulnature.nl

SoulNature psychosociale therapie Almere en AmsterdamGeen specifieke links.

Pin It on Pinterest

Share This