Online masterclass: ‘De Weg tot Zelfbevrijding’

Module 6:

Emotionele Volwassenheid: je eigen ouder worden

Welkom bij module 6 van de online masterclass ‘De Weg tot Zelfbevrijding‘.

Module 6 is de eerste module van het blok Emotionele Volwassenheid.

In het tweede blokde Val uit het Paradijs, hebben we gezien hoe je in de aanpassen bent gegaan ten koste van jezelf, hoe je jezelf bent kwijt geraakt. In dit derde blokde weg tot zelfbevrijding worden, gaan we kijken hoe jezelf weer kunt terug vinden. Dit blok zal dan ook een stuk uitdagender zijn dan het tweede blok.

In deze eerste module van het derde blok kijken we terug naar de eerste module van het tweede blok en we gaan bekijken hoe je het kunt omdraaien.

Enjoy!

SoulNature - EMDR en traumatherapie

SoulNature – EMDR en traumatherapie

Deze module bevat:

 • intentie zetting
 • een video-uitleg
 • een schriftelijke toelichting
 • inquiries
 • thuiswerk
 • innerlijk kind werk
 • individuele support
 • links naar bijpassende artikelen
 • sharing

Klik op de tab om naar het desbetreffende onderdeel te gaan.

mediterenWat is jouw intentie voor deze module? En hoe relateert deze intentie aan de intentie voor de hele masterclass?

Als een reminder hier nogmaals de video:

Intentie zetten

Neem een ontspannen houding aan en haal 3x diep adem, in door je neus en uit door je mond. Op je uitademing laat je alles los wat je NU niet nodig hebt (gedachten, emoties, fysieke signalen) en je laat je lichaam ontspannen.

Ga met je aandacht naar je hart en vraag jezelf: “wat is het allerbelangrijkste wat ik deze module mag bereiken?’ of “wat is het allerbelangrijkste wat mag gebeuren?” of “wat is mijn allerdiepste wens?”

Laat het antwoord niet uit je hoofd komen, maar uit je hart (of een andere plek in je lijf). Met andere woorden: bedenk niet wat jouw intentie is, maar laat de intentie zich ontvouwen. Dat kan zijn in de vorm van een gevoel, een beeld, een woord, een fysieke gewaarwording, een herinnering. Dit antwoord kun je vervolgens verwoorden tot een intentie, waarbij je checkt of de woorden goed voelen.

Deel jouw intentie in de ‘De Weg tot Zelfbevrijding (masterclass)’ Facebook groep.

In deze video kom ik kort terug op module 2 en geef je vervolgens handvatten om je los te maken van onvervulde kind-behoeften en je eigen ouder te worden.

Resumee module 2

In module 2 hebben we gezien hoe onvervulde kind-behoeften hebben geleid tot beperkende overtuigingen en tot compensatiegedrag. Dat compensatiegedrag zou er voor moeten zorgen dat je alsnog krijgt wat je als kind tekort bent gekomen. De paradox is echter dat het je precies het tegenovergestelde geeft.

Als kind heb je behoefte aan aandacht, goedkeuring, erkenning, liefde, warmte, gezien/gehoord worden, respect, erbij horen, serieus genomen worden, et cetera. En als je deze natuurlijke en gezonde behoeften niet vervuld krijgt, dan zoek je van uit de ik-logica van het kind de oorzaak bij jezelf: ‘het ligt aan mij dat ik niet krijg wat ik nodig heb‘.

Dit leidt tot beperkende of zelfs negatieve overtuigingen: ‘ik ben niet goed genoeg‘, ‘ik doe er niet toe‘, ‘ik kan het niet‘, et cetera.

Vanuit de gedachte ‘het ligt aan mij‘ ga je als kind je gedrag aanpassen, in de hoop op die manier alsnog te krijgen wat je van nature eigenlijk al gehad had moeten hebben.

Innerlijk kind

Een deel van jou is volwassen geworden en een deel van jou is dat niet. Elke vorm van behoeftigheid is een innerlijk kind stuk; het komt nooit vanuit je volwassen deel. Deze behoeftigheid kan echter zo sterk zijn, dat het het volwassen deel overspoelt. Je schiet dan als het ware terug in de tijd en wordt weer het kleine meisje of jongetje. Alle sterke emoties, zoals woede, zelfmedelijden of paniek hebben een link naar je jonge jaren; in het hier-en-nu kun je boos, verdrietig of bang zijn, maar als er echt een sterke lading aan zit, dan weet je dat er kind-stukken mee spelen.

“Alles wat je buiten jezelf zoekt, ontken je in jezelf.”

De kind-stukken kun je herkennen aan:

 • de sterke emotie die er aan gekoppeld is en
 • aan het feit dat je de vervulling ervan buiten jezelf zoekt.

Zoals we in module 0 al gezien hebben, is alles al in jou aanwezig; je bent alleen iets anders gaan geloven. Het zoekende innerlijke kind kan in zichzelf geen vervulling vinden; kinderen hebben hun ouders nodig om hun psychisch-emotionele behoeften vervuld te krijgen. Op het moment dat het jengelende kind in jou wakker wordt, heeft het dus een ouder nodig, omdat het zelf nog niet in zijn of haar emotionele behoeften kan voorzien. Het is dus nodig dat je je eigen ouder gaat worden.

Je eigen ouder worden

Emotioneel volwassen worden betekent dat je in je eigen emotionele behoeften gaat voorzien, in plaats van het buiten jezelf te blijven zoeken. Oftewel, dat je je eigen ouder mag worden, in plaats van dat ouderbeeld op andere mensen te projecteren. Het is dus nodig dat je vanuit jouw volwassen stuk jouw innerlijke kind gaat geven wat het nodig heeft. Dit wordt wel innerlijk kind werk genoemd.

SoulNature psycholoog Almere en AmsterdamDowload de inquiry-vragen en bewaar het, met de uitwerkingen, in je werkmap.

SoulNature psychosociale therapie Almere en Amsterdam

 • Voeg je intentie voor deze module toe aan je werkmap en evalueer dit doel aan het eind van de module.
 • Voeg de inquiry-vragen en de bijbehorende uitwerkingen toe aan je werkmap
 • Doe de Innerlijk Kind visualisatie (zie desbetreffende tab) minimaal dagelijks!
 • Wat hoort er bij kinderen? Spelen! Spelen, creativiteit, nieuwsgierigheid en avontuurlijkheid zijn typische eigenschappen van het Vrije Innerlijke Kind. Dus speel! Dans, teken, schilder, hoelahoep, fantaseer, knutsel, ontdek! Belangrijk daarbij is het plezier dat je er aan beleeft. Alles wat van binnen uit komt geeft vreugde, dus als je speelt maak dan bewust contact met het plezier daarvan; het gaat niet om het resultaat, het gaat niet om afmaken, maar om het plezier van het spelen. Het kan je zelfs in een flow brengen. Maak tijdens deze module ruimte om te spelen en het plezier daarvan te ervaren!

SoulNature psychosociale therapie Almere en Amsterdam

Innerlijk Kind werk

In deze video doe ik een visualisatie met het innerlijke kind.

Ik raad je aan om dit Innerlijk Kind werk in ieder geval gedurende de duur van deze module dagelijks te doen; en liefst nog langer (richttijd 30 – 40 dagen).

Neem een ontspannen houding aan en haal 3x diep adem, naar je buik. Laat dan elke vorm van sturing los en wees je gewaar van je lichaam en van je ademhaling.

Zie jezelf dan als kind; en kijk maar welke leeftijd er tevoorschijn komt. Voel dat wat jou jongere zelf nodig heeft; als je het niet kunt voelen, dan kun je het ook aan hem/haar vragen en hij/zij zal antwoorden.

Geef dan aan je innerlijke kind datgene waarvan je voelt dat hij/zij het nodig heeft of waarvan hij/zij aangeeft het nodig te hebben. Doe dat op jouw eigen unieke manier:

 • als hij/zij liefde nodig heeft, doe dat dan op de manier die bij jou past
 • heeft hij/zij aandacht nodig, geef hem/haar dan die aandacht, speel samen, lees een boekje voor, et cetera
 • als je innerlijke kind goedkeuring nodig heeft, zeg dan: ‘jij bent volledig oke, zoals je bent’ of ‘je mag volledig jezelf zijn’
 • heeft hij/zijn veiligheid nodig, neem hem/haar dan in je armen en laat de jongere jij zich geborgen voelen bij jou, zoals hij/zij dat bij een moeder of vader zou horen te vinden
 • et cetera

Voel wat het met jouw innerlijke kind doet als jij het geeft wat het nodig heeft (en ooit niet heeft gekregen toen hij/zij het nodig had). Laat dit gevoel (opluchting, blijdschap, ruimte, vrolijkheid, geluk, et cetera) helemaal toe. Je mag dit gevoel steeds krachtiger en wijdser laten worden, zelf onbegrensd, eindeloos; doe dit zonder dat je er energie in stopt, zonder te gaan werken of forceren, puur en alleen door het gevoel toe te staan dat het sterker en wijdser mag worden.

Kijk dan vanuit dit gevoel naar je leven of naar een probleemsituatie waar je mee zit, en zie en voel hoe anders je naar je leven of naar een probleem of persoon kijkt vanuit deze gezonde en geheelde energie.

Toevoegingen

 • Heel belangrijk hierbij: 

“jouw innerlijke kind bepaalt!”

          Zeker als je in het verleden met grensoverschrijding te maken hebt gehad, dan is het heel erg belangrijk dat jouw innerlijke kind weer het gevoel krijgt dat hij/zij bepaalt, dat hij/zij de controle heeft. Eigenlijk hoort dit bij module 8, maar ik noem het hier alvast, omdat ik bij Innerlijke Kind werk regelmatig tegen kom dat het innerlijke kind niet zomaar de huidige jij vertrouwt; je hebt hem/haar immers al zo ontzettend vaak afgewezen. Of hij/zij vertrouwt überhaupt niemand meer. Geef je innerlijke kind dus de regie in handen: hij/zij bepaald hoe dicht bij de huidige jij mag komen. Het kan dus zijn dat je de neiging hebt om een dikke knuffel te willen geven, maar dat je innerlijke kind niet verder wil gaan dan een arm om de schouder, hand vast houden of alleen maar bij elkaar zijn.

 • Deze meditatie hoort moeiteloos te verlopen, zonder inspanning, moeiteloos. Je laat het gebeuren in plaats van dat je zelf echt iets doet; het hoort geen inspanning te kosten.
 • Soms kan het gebeuren, dat je innerlijke kind meer dan één ding nodig heeft; geef het hem/haar dan ook. Waar je vanuit je hoofd misschien kunt twijfelen of het wel werkt, of het wel voldoende is of je het wel kan, of het wel in je zet, daar liegen je lichaam en je gevoel (dat een lichamelijke sensatie heeft) niet. Je voelt dus in je lijf of dit is wat je innerlijke kind nodig heeft en of het voldoende is of dat er nog iets meer nodig is.
 • Een mooie aanvulling zou kunnen zijn dat je sorry zegt voor al de keren dat je je innerlijk kind onthouden hebt wat hij/zij nodig heeft of dat je hem/haar er zelfs om veroordeeld en afgewezen hebt. Zorg dat je het dan ook echt meent!
 • Oefening baart kunst: doe dit innerlijk kind werk zo vaak mogelijk, vooral op moment dat je geraakt wordt door iets. Je systeem heeft tijd nodig om te wennen aan het anders omgaan met de innerlijk kind behoefte en het duurt een tijdje (ik ga uit van 30 – 40 dagen), voordat het kwartje daadwerkelijk valt en je systeem deze nieuwe houding gaat overnemen.

Om KalikeIndividuele support (live of online)

Kalike

De afbeelding hiernaast zal je misschien verbazen; het ziet er immers nogal bloederig uit. Het is een afbeelding van de Hindu-Godin Kali, of Kalike (‘little’ Kali).

Ik loop over het strand en ik heb liefdesverdriet.

Ik herhaal in mezelf ‘Om Kalike’, een aanroep van ‘little’ Kali.

Dan voel ik de energie van KalikeKalike is onverbiddelijk, met haar zwaard snijdt ze het ware los van het onware, ze legt de Waarheid bloot, hoe pijnlijk die ook is.

Tegelijkertijd voel ik dat ze dat met heel veel compassie doet; ze vindt het niet leuk om de pijnlijke Waarheid bloot te leggen, maar ze doet het omdat het de enige manier is om je te bevrijden van dat wat onwaar is.

De Kalike-energie is me dierbaar, omdat het voor mij overeenkomt met De Weg van het Zwaard, zoals ik mijn eigen weg noem. De Weg van het Zwaard, is onverbiddelijk; het doet niet aan smoesjes en uitvluchten, het gaat rechtstreeks op de Waarheid af. Met andere woorden, het gaat voorbij aan de ego-spelletjes, naar dat waar het werkelijk om gaat.

Dit derde blok is gericht op deze Weg van het Zwaard, met name als je jezelf echt wilt bevrijden. In deze online masterclass kan ik je de principes uitleggen en zo het benodigde inzicht creeren, vooral als je de inquiry en het thuiswerk doet, maar in veel gevallen zal het nodig zijn om door de emotionele pijn heen te gaan. Dat is vaak pijnlijk en tevens ongelooflijk bevrijdend.

“De harde werkelijkheid is confronterend en onverbiddelijk; het is tegelijkertijd het enige dat volledig eerlijk en dus helend is.”

De Weg van het Zwaard: individuele support

Als je merkt dat wat in deze en de hierop volgende Modules wordt aangeboden niet genoeg is of dat je vast loopt op blokkades, weerstanden of zelf-sabotage dan zou ik je in overweging willen geven om, naast het online programma, individuele sessies te doen. Dat kan zowel live als online.

Individuele breakthrough sessions zullen een aanmerkelijke verdieping geven aan de online masterclass, want het is mijn ervaring dat juist de emotionele blokkades de grootste belemmering vormen om jezelf te bevrijden.

Speciale aanbieding voor deze module

Om te wennen aan het proceswerk, wil ik je deze module een aantal kortere Journey-processen aanbieden (The Journey is een methodiek die ik veel gebruik en die ook heel goed online werkt). Er zijn een aantal kortere Journey-processen, die met name draaien rond het loslaten van beperkende en belemmerende overtuigingen (belief change) (i.e. onwaarheden); in blok 2 hebben we al de nodige aandacht besteed aan hoe die ontstaan. Ik noem deze relatief korte processen breakthrough processes.

Een losse breakthrough session van ca. 30 minuten kost € 50,-.

Voor deze module wil ik je een speciaal aanbod doen:

 • 3 individuele breakthrough processes voor € 85,-.

Advies: deze 3 processen in maximaal 2 weken tijd doen, zodat je even een flinke opschoning krijgt.

Ben je geinteresseerd in een losse breakthrough session of in het speciale aanbod van 3 sessions? Stuur me dan een e-mail naar info@soulnature.nl

SoulNature psychosociale therapie Almere en AmsterdamVoor een korte introductie in de Jungiaanse psychologie zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Jungiaanse_psychoanalyse.

Een goed boek over de psychologische typen van Jung: Karen Hamaker – Zondag, Jungs psychologische typen in de pratkijk, ISBN 90-74899-39-0, Uitgeverij Symbolon, 2001.

Pin It on Pinterest

Share This