Online masterclass: ‘De Weg tot Zelfbevrijding’

Module 11:

Schaduwwerk en Lichtwerk

Welkom bij module 11 van de online masterclass ‘De Weg tot Zelfbevrijding‘.

Module 11 is de eerste module van het blok Leven vanuit de Eenheid.

In deze eerste module van het vierde blok laten we het ‘gezond’ maken van het ego los en gaan we ons op de spirituele kant van het leven richten.

Het ego, oftewel het afgescheiden-ik, betekent per definitie dat je niet-heel bent. Alleen in de Eenheid is alles heel en kan er ook niets anders dan heel-heid zijn; alles is Eén en daarmee Heel. Zolang we een afgescheiden-ik of ego hebben kunnen we dus niet heel zijn. Waar we in de voorgaande blokken bezig geweest zijn met het ‘relatief’ gezond maken van het ego, daar gaan we nu een stap verder en dat is richting het loslaten van het ego. Dat is niet iets wat je zo maar even 1-2-3 doet; Eenwording is het doel van alle ware spirituele stromingen. Eenwording wordt ook wel Verlichting genoemd.

In deze masterclass kan ik je niet tot je Verlichting brengen (dat kan ik überhaupt niet). Wat ik wel kan doen en ook doe, is om een aantal spirituee principes met je te delen en je een aantal handvatten te geven waarmee je hopelijk een stukje op weg geholpen kunt worden.

In deze eerste module van dit vierde blok kijken we naar Lichtwerk en schaduwwerk en hoe die zich tot elkaar verhouden.

Enjoy!

SoulNature - psycholoog Almere en AmsterdamDeze module bevat:

 • intentie zetting
 • een video-uitleg
 • een schriftelijke toelichting
 • inquiries
 • thuiswerk
 • individuele support
 • links naar bijpassende artikelen
 • sharing

Klik op de tab om naar het desbetreffende onderdeel te gaan.

mediterenWat is jouw intentie voor deze module? En hoe relateert deze intentie aan de intentie voor de hele masterclass?

Intentie zetten

Neem een ontspannen houding aan en haal 3x diep adem, in door je neus en uit door je mond. Op je uitademing laat je alles los wat je NU niet nodig hebt (gedachten, emoties, fysieke signalen) en je laat je lichaam ontspannen.

Ga met je aandacht naar je hart en vraag jezelf: “wat is het allerbelangrijkste wat ik deze module mag bereiken?’ of “wat is het allerbelangrijkste wat mag gebeuren?” of “wat is mijn allerdiepste wens?”

Laat het antwoord niet uit je hoofd komen, maar uit je hart (of een andere plek in je lijf). Met andere woorden: bedenk niet wat jouw intentie is, maar laat de intentie zich ontvouwen. Dat kan zijn in de vorm van een gevoel, een beeld, een woord, een fysieke gewaarwording, een herinnering. Dit antwoord kun je vervolgens verwoorden tot een intentie, waarbij je checkt of de woorden goed voelen.

Deel jouw intentie in de ‘De Weg tot Zelfbevrijding (masterclass)’ Facebook groep.

In deze video leg ik je uit hoe je kunt werken met de 3 ego-posities en hoe je jezelf zo in je Volwassen zelf kunt zetten.

Schaduwwerk en Lichtwerk

Schaduwwerk

Schaduwwerk is een term afkomstig uit de Jungiaanse psychologie. De psychologie van Carl Gustav Jung ging verder dan die van zijn voorganger Sigmund Freud; Jung voegde een spirituele dimensie toe aan het mensbeeld. Daarbij vormt het archetypede schaduw‘ dat deel van je psyche waar je verdringingen zitten, de dingen die je niet onder ogen wilt of kúnt komen.

Schaduwwerk houdt zich bezig met het doorgronden van het onderbewuste of half-bewuste en het onder ogen komen van dat wat je niet wilt zien of nog niet hebt kunnen zien: het onder ogen komen van je schaduw. Iedereen heeft een schaduw, we hebben allemaal herinneringen verdrongen. Door deze schaduw-stukken onder ogen te komen en te integreren worden we weer heel. Het is als het afpellen van een ui, waarbij de schillen de diverse lagen van verdringingen zijn. Hoe verder je de uit afschilt hoe dichter je bij de kern komt, wat in Jungiaanse termen het Zelf genoemd wordt.

Dat wat je niet wilt zien of nog niet kunt zien, ben je geneigd naar buiten toe te projecteren, op anderen te projecteren. Door de wereld te verdelen in ik en niet-ik heb je voor jezelf de mogelijkheid gecreëerd om dingen buiten jezelf te plaatsen. Dat wat je niet wilt/kunt zien zie je in anderen; dit mechanisme wordt projectie genoemd. Als je bereid bent om je projecties onder ogen te komen, dan heb je daarmee een ingang om je schaduw onder ogen te komen. Dus alles in de buitenwereld wat een emotionele reactie in jou oproept.

Projecties hoeven overigens niet alleen maar negatief te zijn. Zo is verliefdheid ook een vorm van projectie: je ziet iets in de ander wat je in jezelf hebt ontkend. Vroeg of laat moet dit dan ook tot een ontgoocheling leiden, want verliefdheid is een illusie, een projectie. Je kunt het echter wel gebruiken om dat wat je tot dan toe in jezelf ontkent hebt weer in jezelf te integreren; verliefdheid kan dan tot óf teleurstelling en ontgoocheling leiden of tot liefde en verdieping.

Lichtwerk

Lichtwerk is een term uit de spirituele wereld. Het betekent zoveel als je trilling verhogen, ‘lichter’ worden, zelfs het letterlijk werken met Licht. Dit gaat veelal door middel van meditatie en andere vormen van spirituele beoefening. Meditatie is trouwens niet alleen maar stil zitten en Zen zitten wezen. Meditatie kent vele vormen, waaronder ook de oosterse vechtsporten die van origine vormen van actieve meditatie zijn.

Er zijn verschillende ingangen tot Zelf-realisatie:

 • de Weg van het Boek – gnosis, kennis, vidya (Sanskriet)
 • de Weg van het Hart – devotie, Bhakti Yoga, waaronder het chanten oftewel mantra-zingen
 • de Weg van het Zwaard – actie, Karma Yoga, waaronder de oosterse vechtsporten

(Ik dacht dat er nog een vierde weg was, maar die weet ik niet meer)

Ik zou schaduwwerk onder ‘de Weg van het Zwaard’ willen scharen.

Zowel schaduwwerk als Lichtwerk verhogen je trilling, maken je fijngevoeliger, en brengen je dichter bij het Zelf en dichter bij God. Mijns inziens gaat het een niet zonder het ander en heb je zowel schaduwwerk nodig als Lichtwerk om jezelf te kunnen bevrijden. Het is mijn ervaring dat als je je schaduw-stukken niet onder ogen komt, dat het ego dan net zo makkelijk spiritualiteit of een teaching als excuus gebruikt om zichzelf te beschermen. De grootste angst van het ego is waarschijnlijk dat het niet bestaat (non-existentie) en eerlijk gezegd is dat de waarheid: het ego bestaat niet. We hebben ons echter met het ego geïdentificeerd en non-existentie kan aanvoelen als dood gaan; vandaar de term ‘de dood van het ego’. Deze angst kan echt gigantisch zijn en het vergt absoluut moed om deze onder ogen te komen: dat is een deel van het schaduwwerk.

Ik ben dus een sterke advocaat van het combineren van schaduwwerk en Lichtwerk; niet iedereen zal dat met me eens zijn. Jij mag zelf kiezen waar je in gelooft. The Journey is een methodiek die schaduwwerk en Lichtwerk combineert.

SoulNature psycholoog Almere en AmsterdamDowload de inquiry-vragen en bewaar het, met de uitwerkingen, in je werkmap.

Pak de iinquiry-vragen van module 4 er bij en bekijk de antwoorden die je toen op de vragen gegeven hebt; beantwoord dan de vragen van deze keer.

SoulNature psychosociale therapie Almere en Amsterdam

 • Voeg je intentie voor deze module toe aan je werkmap en evalueer dit doel aan het eind van de module.
 • Voeg de inquiry-vragen en de bijbehorende uitwerkingen toe aan je werkmap

Veel thuiswerk deze keer. Hieronder vind je een aantal opdrachten die je kunt uitvoeren; maak er je keuze uit. Hoe meer je zelf je energie hier in steekt en er serieus mee aan de slag gaat, hoe groter het resultaat zal zijn.

Dagboek

Zolang gedrag onbewust is, kun je het niet veranderen. Pas als je je er bewust van wordt, kun je er iets aan veranderen. Het is dus nodig om er eerst je bewustzijn naartoe te brengen.

Een goede manier om dat te doen is om een dagboek bij te houden, specifiek gericht op situaties waarin je verandering wil brengen.

Neem een patroon wat je aan wilt pakken. Bekijk minimaal een maal per dag naar hoe je die dag met dat patroon bent om gegaan:

 • wat was de trigger?
 • wat voelde je in je lichaam gebeuren, welk gevoel?
 • welke gedachte kwam er in je op naar aanleiding van dat gevoel?
 • en welke actie ondernam je toen wel of niet?

Vaak is een emotie de trigger. Dit kan echter een hele korte impuls zijn, want vaak is het een automatisme geworden om bij dat gevoel weg te blijven. Vauit overleving wordt het gevoel ondervangen door een gedachte en van daaruit in een actie (of inactiviteit). Het gedrag is het makkelijkst om je bewust te worden en waarschijnlijk ben je dat al. Iets lastiger is het om de overtuiging die leidt tot het gedrag te onderscheppen en het lastigst is om bij de gevoelsimpuls te komen die het hele patroon in gang zet; juist omdat het vaak een automatisme is en het heel snel schakelt van gevoelsimpuls naar gedachte naar gedrag.

Ik heb in de loop der jaren gemerkt dat door je aandacht te brengen naar een patroon, o.a. door een dagboek bij te houden, je het patroon op een gegeven moment steeds sneller gaat zien. Als je het ziet, kun je vervolgens bewust kiezen om er een andere actie aan te verbinden.

Conflicten

Een soortgelijk iets geldt voor terugkerende conflicten. Alle patronen waar aanval en verdediging in zit, zijn Ouder-Kind patronen. Een manier om het gekibbel of een escalerend patroon te ontwarren is door stap voor stap te bekijken wat er gebeurt.

Laten we er van uit gaan dat de Volwassene je ‘normale’ houding is. Je schiet in de Ouder of Kind ego-positie door trigger. Dat kan van alles zijn: een opmerking, een blik, een geluid, een geur, et cetera.

Onderzoek heel bewust wat er gebeurt. Zoek eerst de trigger en vraag je vervolgens af welk gevoel die trigger in je opriep. Van daaruit volgt weer gedachte en gedrag. Zo kun je een ruzie of gekibbel ontleden; wat deed of zei jij en wat de ander. Zoek naar de emotionele triggers, dat is waar het werkelijk om gaat, dat is waar de link ligt naar een onverwerkte situatie uit het verleden.

Terug naar je Volwassene

Patronen zijn gewoontegedrag; het is nodig om langere tijd nieuw gedrag te vertonen, voordat een patroon los laat. Ik ga uit van 30 tot 40 dagen. Je mind is als een computer; het is geprogrammeerd met een bepaald programma en het speelt steeds datzelfde programma af. Dat is immers het enige wat het kent. Om gedrag te veranderen heb je jezelf te herprogrammeren. Pas als je langere tijd nieuw gedrag vertoont, gaat het computertje inzien dat je een ander programma wilt draaien; tot die tijd probeert het terug te gaan naar het oude programma.

Als je één of meer patronen gedefinieerd hebt, waarbij je uit je Volwassene weg schiet naar óf Ouder óf Kind, vraag je dan eens af hoe je Volwassen op de situatie die je triggert kunt reageren. Oftewel, hoe je je van Ouder of Kind naar de Volwassene kunt brengen.

Misschien komen er spontaan mogelijkheden in je op en het kan ook zijn dat je geen idee hebt hoe dat te doen; je hebt het immers nooit geleerd. Dat betekent dat je het NU alsnog mag gaan leren en dat kún je ook. Alles wat je nodig hebt is reeds in je aanwezig, je hebt hooguit niet geleerd hoe het te gebruiken of je hebt een verkeerd gebruik aangeleerd.

Dit kan een hele spannende fase zijn en er is vaak niet één juiste weg; er zijn meerdere mogelijkheden en soms past de ene mogelijkheid beter en in andere situaties de andere.

“Als je kunt kiezen ben je vrij, als je maar één keuze hebt, namelijk je patroon, ben je onvrij.”

Dus speel in deze fase, ontdek, probeer uit; net zoals kinderen spelenderwijs de wereld leren kennen, met vallen en opstaan, door te proberen, te falen en te ontdekken wat wel werkt.

Dagboek (2)

Jouw lichaam is jouw thermometer. Je lichaam geeft aan wat voor jou wel en niet klopt. Krijg je ergens energie van dan klopt het, kost het je energie dan klopt het niet en is het nodig om ander gedrag te gaan vertonen. Vermoeidheid, dicht klappen, verveeldheid, afdwalen, onrust, hangende schouders, een gebogen houding, het zijn allemaal tekenen dat er iets niet klopt.

Gebruik wederom een dagboek om je bewust te gaan worden van de reacties in je lijf. Vaak hebben we afgeleerd om naar ons lijf te luisteren en dat mag je nu weer terug nemen; en dat vergt enige oefening. Een dagboek, waarin je specifiek je lichamelijke toestand beschrijft, helpt je om te gaan zien wanneer je lichaam zijn energie verliest en uit balans raakt; dat is waar verandering nodig is.

Om Kalike

Speciale aanbieding voor deze module

Deze module is vooral erg praktisch. Waar een stuk individuele ondersteuning zinvol kan zijn is als je een belemmerend patroon hebt ontdekt en de onderliggende emotie en de emotie is zo sterk dat het je niet lukt om het patroon te veranderen.

In dat geval zou een complete Journey je kunnen helpen.

Een losse Journey kost normaal € 190,- en duurt tussen de 1,5 en 3,5 uur.

Als speciale aanbieding bij deze module wil ik je een Journey aanbieden voor slechts € 110,-.

Ben je geinteresseerd in een Journey? Stuur me dan een e-mail naar info@soulnature.nl

Pin It on Pinterest

Share This