Online training: ‘Omgaan met HSP’

Deel 8 (van 11):

meditatie

Welkom bij deel 1 van de 11-delige serie ‘Omgaan met HSP’.

Alle delen van deze serie kennen dezelfde opbouw:

 • een video met uitleg en praktische handvatten en
 • een toelichting daarop in de vorm van de begeleidende tekst die onder de video staat.

Het beste resultaat

Je krijgt de beste resultaten met deze online training als je het op de volgende manier aan pakt:

 • bekijk de video,
 • lees daarna de toelichting,
 • zet het geleerde om in actie:
  • bepaal voor jezelf welke stappen je gaat zetten, welke acties je gaat ondernemen; hoe ga je het geleerde toepassen?
  • doe dit volgens het SMART-principe:
   • Specifiek
   • Meetbaar
   • Acceptabel
   • Realistisch
   • Tijdgebonden
 • deel je vragen en ervaringen, in het commentaarblok onder deze pagina of in de speciale facebook-groep ‘Omgaan met HSP‘.

SMART doelen stellen

Er is een reden dat ik je het SMART-principe aan raad. Als je deze online training alleen maar tot je neemt door de video’s te bekijken en de toelichting te lezen, dan blijft het slechts theorie. Je hebt echter deze online training aangeschaft, omdat je ergens mee zit en je een bepaald resultaat wilt bereiken. Dat betekent dat je het zult moeten omzetten in concrete stappen, wil je dat resultaat bereiken. Ik kan je de handvatten aanreiken en je uitleggen hoe dingen werken, maar je zult zelf de stappen moeten zetten.

Het is mijn ervaring dat hoe concreter je je stappen maakt hoe effectiever ze zijn. De SMART-principes helpen je daarbij:

 • Specifiek: hoe specifieker en concreter je je doelen stelt hoe effectiever ze werken. Container-begrippen zijn op zich mooi, maar moeilijk om te zetten in praktisch resultaat. Hoe dan ook zul je op een gegeven moment tot concrete actie moeten over gaan wil je iets bereiken en hoe concreter je je doelen/stappen maakt hoe groter de kans dat je het ook daadwerkelijk gaat doen. Je dwingt jezelf als het waren om concreet te worden, om dingen echt onder ogen te komen. Doe je dat niet dan kun je makkelijk in dromen blijven hangen.
 • Meetbaar: dit sluit aan bij het vorige punt. Je mag meetbare vooruitgang zien in je leven, want daarmee bevestig je dat deze methode werkt en het geeft je positivisme en zelfvertrouwen om vervolgstappen te nemen. Meetbaar kan bijvoorbeeld ook zijn dat als je hoe je je voelt vertaalt naar een cijfer tussen de 0 en de 10, dat je daar een aantoonbare stijging in ziet. Het kunnen dus ook subjectieve meetbare doelen zijn.
 • Acceptabel: ga geen doelen stellen die tegen jouw geweten in gaan, blijf jezelf trouw. Waar het algemeen geldende regels en gedrag betreft zit daar wat meer speelruimte. Er zijn dingen waaraan je je te conformeren hebt, maar als je aan deze online training mee doet dan is er een grote kans dat je over-aangepast bent. Dat betekent dat je tot op zekere hoogte van de norm zult moeten afwijken of daadwerkelijk jezelf te kunnen zijn. Je omgeving hoeft het daar niet altijd mee eens te zijn en vaak zullen ze (tijdelijk) daadwerkelijk weerstand bieden. Laat je daardoor niet uit het veld slaan: ze hebben tijd nodig om aan de nieuwe jij te wennen. Sommige mensen zullen na verloop van tijd de nieuwe jij accepteren en er zullen ook mensen zijn die dat niet doen en dan kun je jezelf afvragen of die mensen nog thuis horen in je leven. Je zult dus enige mate van (in eerste instantie) niet-geaccepteerd gedrag moeten vertonen om jezelf te bevrijden. Het is fingerspitzengefühl  om te bepalen waar je grenzen verlegd en waar niet.
 • Realistisch: dit sluit aan bij het vorige punt. Vanuit de (cognitieve) gedragstherapie komt het principe dat je beter vele kleine stapjes kunt nemen, dan één hele grote stap. Door klein stapjes te zetten, oftewel door realistische doelen te stellen, boek je resultaat, wat je zelfvertrouwen geeft om een volgend stapje te zetten en daardoor kom je in een positieve spiraal terecht. Je mag best ‘hoge’ doelen stellen, maar breek ze dan op in kleinere en praktische haalbare realistische stappen. Realisme zorgt dat je niet in dagdromen blijft hangen.
 • Tijdgebonden: het blijkt dat als je jezelf een tijdslimiet oplegt het leidt tot beter resultaten. Als je geen tijdslimiet instelt dan neemt je mind een houding aan van ‘dat komt wel, ik heb tijd genoeg’, met als risico dat je eeuwig blijft uitstellen. Kijk naar grote bouwprojecten: zowel de tijdslimieten als de budgetten worden meestal overschreden, alles duurt langer dan gepland en het wordt duurder dan begroot. Zie een planning niet als een ijzeren regel waar niet van afgeweken mag worden; een planning is een leidraad, een handvat om de voortgang te bewaken. Het is op zich niet zo heel belangrijk of je je planning haalt of niet, maar door met een planning te werken hou je het proces wel in de hand. Zonder planning zou de boel nog veel meer in uitlopen en waarschijnlijk nooit af komen. Beperkt jezelf daarom in de tijd.

Delen

Door je resultaten te delen en ook waar je tegen aan loopt kom je uit je holletje en uit het ‘ik doe het zelf wel‘, wat vaak een valkuil is. Door te delen open je jezelf en stel je jezelf open voor steun van buitenaf. Niet alleen praktisch, maar je mind gaat anders functioneren als je het de ‘opdracht’ geeft om zich te openen. Door je te openen kan er ook hulp van buitenaf of van ‘bovenaf’ komen.

Delen kan je ook enthousiasmeren, doordat anderen met je mee leven en je steunen, het kan een stok achter de deur zijn en het kan je door de dalen, die zonder twijfel zullen komen, heen helpen.

Video

Hier de volgende video, met daaronder een geschreven toelichting. Enjoy!

Toelichting

Meditatie is meer dan alleen maar stil zitten en ‘Zen’ zitten wezen. Zen-meditatie is slechts één vorm van meditatie. Meditatie is niet slechts stil zitten niks doen; er zijn ook actieve meditaties.

Het doel van meditatie is om je denken, voelen en doen tot rust te brengen, zodat je in contact kunt komen met je zijn. Ons denken, voelen en doen is gewend om actief te zijn. We hebben 50.000 gedachten per dag, onze emoties komen en gaan en fysiek zijn we steeds bezig als we niet slapen. Ons denken, voelen en doen weten niet beter; hun aard is om te bewegen en ze zijn ook nog eens getraind om te bewegen. De een zal meer in z’n denken zitten, de ander in zijn gevoel en een derde is meer fysiek actief bezig, maar we gebruiken alle drie en ze zijn alle drie voortdurend in beweging.

Achter al die beweging bevindt zich ons ware Zijn, dat wat we werkelijk zijn. De meeste van ons hebben daar slechts sporadisch contact mee, ook al is het zijn voortdurend werkzaam in en door ons. Waar ons denken, voelen en doen om aandacht schreeuwen met luide stem, daar spreekt ons Wezen tot ons met een fluisterstem die vaak nauwelijks hoorbaar is door het om aandacht vragende geschreeuw van ons denken, voelen en doen. Deze fluisterstem kunnen we alleen goed horen als we het denken, voelen en doen tot rust brengen en/of harmoniseren.

Het tot rust brengen van denken, voelen en doen kan op verschillende manieren. Ik zal er hier een aantal benoemen:

 • Stilte-meditaties: in feite is dit gewoon ‘niets doen’. Zitten, staan of liggen zonder iets te doen, maar wel heel bewust. Stilte-meditaties kunnen ook lopend gedaan worden; van marathonlopers wordt wel gezet dat ze door het hardlopen in een meditatieve staat komen en daar kan ik me wel wat bij voor stellen. Het principe van een stilte-meditatie is heel eenvoudig en tegelijkertijd is het één van de moeilijkste meditatievormen om te beoefenen;
 • Meditaties met mantra‘s: een mantra is een woord of zin of eigenlijk een klank of serie klanken die een bepaald effect op je hebben. Ons huidige talen bevatten geen of nauwelijks energie en woorden hebben betekenis. In oude Heilige Talen, zoals Sanskriet, Hebreeuws, Arabisch, Grieks, Latijn, Chinees en Maori zit er nog energie in de klanken. Door met die talen, met die klanken, te werken kun je daadwerkelijk creëren:
 • “In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. (Johannes 1:1)”

  Het woord mantra is samengesteld uit man (manas), wat mind betekent, en tra, wat voertuig betekent. Een mantra is een manier om de mind te richten, te focussen. Doordat je de mind focust is het dus veel makkelijker dan een stilte-meditatie; als je wordt afgeleid, en dat zal zeker gebeuren, dan kun je je aandacht weer terug brengen naar de mantra. Ook in de andere oude Heilige Talen wordt gewerkt met klanken waarin een bepaalde energie zit, alleen wordt het dan vaak niet mantra genoemd (dat is immers een Sanskriet term), maar Heilige Naam of gebed.

 • Een bijzondere vorm van het werken met mantra’s is het zogeheten chantenChanten is het zingen van op muziek gezette mantra‘s. Kijk op Youtude maar eens bij Deva Premal. Chanten is een vorm van Bhakti Yoga: Eenheid (Yoga) door middel van devotie (Bhakti). Chanten is bijzonder helend en ook erg fijn om te doen als je van zingen houdt. In de masterclass ‘Stem van je Hart’ werken we o.a. met klankwerk (i.e. het intoneren van klanken) en chanten.
 • Meditaties of afbeeldingen: mandala’s en yantra’s zijn (geometrische) afbeeldingen die inwerken op de mind en daarmee een bepaald effect bewerkstelligen. In die zin lijkt het op werken met mantra‘s, alleen is het visueel in plaats van auditief. Ook de Nederlandse kunstenaar Janosh werkt met geometrische patronen, o.a. in de vorm van activaties (een combinatie van een geometrisch patroon en bijpassende muziek). In het christelijke geloof werd in vroeger tijden veel gewerkt met het kijken naar en visualiseren van Jezus aan het kruis; zelfs zo sterk dat mensen stigmata kregen (gaten in hun handen en enkels en zij, waar bij Jezus de spijkers doorheen geslagen waren en hij in zijn zij was gestoken met een speer). Astrologische symbolen en kalligrafie zijn andere vormen van meditaties op afbeeldingen.
 • Dynamische meditaties: meditaties kunnen ook heel actief zijn, zoals loop-meditaties. De oosterse vechtsporten, zoals Tai ChiChi NengKung Fu, karate, Taekwondo en judo zijn van origine meditatievormen. Osho, oftewel de Bhagwan, werkte veel met dynamische meditaties, omdat zijn visie was dat de westerse mens pas zijn hoofd tot rust kon brengen na fysiek inspanning; en daar zit zeker een kern van waarheid in. Uiteraard valt ook Hatha Yoga onder deze vorm van meditatie.

Er zijn nog meerdere vormen van meditatie, maar dit zijn wel de belangrijkste. Daarnaast bestaan er ook geleide visualisaties, wat dicht tegen het mediteren aan zit. En je kunt luisteren naar muziek of de natuur in trekken, wat ook meditatief kan werken.

Ook mindfulness zit dicht tegen de meditatie aan.

Voor veel mensen is meditatie misschien nog een beetje een ver van mijn bed show, maar ik zou het je zeker in overweging willen geven. Meditatie heeft een gigantische invloed op mijn leven gehad, omdat ik steeds meer vanuit mezelf, vanuit mijn Ware Aard ben gaan leven. Het werd me ook steeds duidelijker waarvoor ik hier op aarde ben. Ik zou het iedereen willen aanraden. Bijkomend voordeel is dat ik door het mediteren, door het sterker maken van mijn Licht, ik steeds minder last heb van alle prikkels. Ik word eigenlijk alleen maar sensitiever, maar ik heb steeds minder last van wat ik op pik, omdat het steeds minder in mij vindt om aan vast te kleven.

Concrete stappen

Misschien zal de fysieke ingang, yoga of tai chi, het makkelijkst werken. Mindfulness is ondertussen ook wijd en zijd te vinden. Ook bij mij kun je terecht voor meditatie; als je interesse hebt neem dan contact met me op.

Veel succes!

Wat neem je mee uit deze les?

Het is belangrijk om dingen te begrijpen en net zo belangrijk is om het ook in de praktijk toe te gaan passen. Dus wat uit deze les ga je daadwerkelijk implementeren, wat ga je daadwerkelijk toepassen? Laat het mij en je medecursisten weten in de commentaarblok hieronder of in de speciale facebook groep ‘omgaan met HSP’.

Pin It on Pinterest

Share This