Online training: ‘Omgaan met HSP’

Deel 11 (van 11):

schaduwwerk

Welkom bij deel 1 van de 11-delige serie ‘Omgaan met HSP’.

Alle delen van deze serie kennen dezelfde opbouw:

 • een video met uitleg en praktische handvatten en
 • een toelichting daarop in de vorm van de begeleidende tekst die onder de video staat.

Het beste resultaat

Je krijgt de beste resultaten met deze online training als je het op de volgende manier aan pakt:

 • bekijk de video,
 • lees daarna de toelichting,
 • zet het geleerde om in actie:
  • bepaal voor jezelf welke stappen je gaat zetten, welke acties je gaat ondernemen; hoe ga je het geleerde toepassen?
  • doe dit volgens het SMART-principe:
   • Specifiek
   • Meetbaar
   • Acceptabel
   • Realistisch
   • Tijdgebonden
 • deel je vragen en ervaringen, in het commentaarblok onder deze pagina of in de speciale facebook-groep ‘Omgaan met HSP‘.

SMART doelen stellen

Er is een reden dat ik je het SMART-principe aan raad. Als je deze online training alleen maar tot je neemt door de video’s te bekijken en de toelichting te lezen, dan blijft het slechts theorie. Je hebt echter deze online training aangeschaft, omdat je ergens mee zit en je een bepaald resultaat wilt bereiken. Dat betekent dat je het zult moeten omzetten in concrete stappen, wil je dat resultaat bereiken. Ik kan je de handvatten aanreiken en je uitleggen hoe dingen werken, maar je zult zelf de stappen moeten zetten.

Het is mijn ervaring dat hoe concreter je je stappen maakt hoe effectiever ze zijn. De SMART-principes helpen je daarbij:

 • Specifiek: hoe specifieker en concreter je je doelen stelt hoe effectiever ze werken. Container-begrippen zijn op zich mooi, maar moeilijk om te zetten in praktisch resultaat. Hoe dan ook zul je op een gegeven moment tot concrete actie moeten over gaan wil je iets bereiken en hoe concreter je je doelen/stappen maakt hoe groter de kans dat je het ook daadwerkelijk gaat doen. Je dwingt jezelf als het waren om concreet te worden, om dingen echt onder ogen te komen. Doe je dat niet dan kun je makkelijk in dromen blijven hangen.
 • Meetbaar: dit sluit aan bij het vorige punt. Je mag meetbare vooruitgang zien in je leven, want daarmee bevestig je dat deze methode werkt en het geeft je positivisme en zelfvertrouwen om vervolgstappen te nemen. Meetbaar kan bijvoorbeeld ook zijn dat als je hoe je je voelt vertaalt naar een cijfer tussen de 0 en de 10, dat je daar een aantoonbare stijging in ziet. Het kunnen dus ook subjectieve meetbare doelen zijn.
 • Acceptabel: ga geen doelen stellen die tegen jouw geweten in gaan, blijf jezelf trouw. Waar het algemeen geldende regels en gedrag betreft zit daar wat meer speelruimte. Er zijn dingen waaraan je je te conformeren hebt, maar als je aan deze online training mee doet dan is er een grote kans dat je over-aangepast bent. Dat betekent dat je tot op zekere hoogte van de norm zult moeten afwijken of daadwerkelijk jezelf te kunnen zijn. Je omgeving hoeft het daar niet altijd mee eens te zijn en vaak zullen ze (tijdelijk) daadwerkelijk weerstand bieden. Laat je daardoor niet uit het veld slaan: ze hebben tijd nodig om aan de nieuwe jij te wennen. Sommige mensen zullen na verloop van tijd de nieuwe jij accepteren en er zullen ook mensen zijn die dat niet doen en dan kun je jezelf afvragen of die mensen nog thuis horen in je leven. Je zult dus enige mate van (in eerste instantie) niet-geaccepteerd gedrag moeten vertonen om jezelf te bevrijden. Het is fingerspitzengefühl  om te bepalen waar je grenzen verlegd en waar niet.
 • Realistisch: dit sluit aan bij het vorige punt. Vanuit de (cognitieve) gedragstherapie komt het principe dat je beter vele kleine stapjes kunt nemen, dan één hele grote stap. Door klein stapjes te zetten, oftewel door realistische doelen te stellen, boek je resultaat, wat je zelfvertrouwen geeft om een volgend stapje te zetten en daardoor kom je in een positieve spiraal terecht. Je mag best ‘hoge’ doelen stellen, maar breek ze dan op in kleinere en praktische haalbare realistische stappen. Realisme zorgt dat je niet in dagdromen blijft hangen.
 • Tijdgebonden: het blijkt dat als je jezelf een tijdslimiet oplegt het leidt tot beter resultaten. Als je geen tijdslimiet instelt dan neemt je mind een houding aan van ‘dat komt wel, ik heb tijd genoeg’, met als risico dat je eeuwig blijft uitstellen. Kijk naar grote bouwprojecten: zowel de tijdslimieten als de budgetten worden meestal overschreden, alles duurt langer dan gepland en het wordt duurder dan begroot. Zie een planning niet als een ijzeren regel waar niet van afgeweken mag worden; een planning is een leidraad, een handvat om de voortgang te bewaken. Het is op zich niet zo heel belangrijk of je je planning haalt of niet, maar door met een planning te werken hou je het proces wel in de hand. Zonder planning zou de boel nog veel meer in uitlopen en waarschijnlijk nooit af komen. Beperkt jezelf daarom in de tijd.

Delen

Door je resultaten te delen en ook waar je tegen aan loopt kom je uit je holletje en uit het ‘ik doe het zelf wel‘, wat vaak een valkuil is. Door te delen open je jezelf en stel je jezelf open voor steun van buitenaf. Niet alleen praktisch, maar je mind gaat anders functioneren als je het de ‘opdracht’ geeft om zich te openen. Door je te openen kan er ook hulp van buitenaf of van ‘bovenaf’ komen.

Delen kan je ook enthousiasmeren, doordat anderen met je mee leven en je steunen, het kan een stok achter de deur zijn en het kan je door de dalen, die zonder twijfel zullen komen, heen helpen.

Video

Hier de laatste video, met daaronder een geschreven toelichting. Enjoy!

Toelichting

De term schaduw komt uit de Jungiaanse psychologie. In de psychologie van Karl Gustav Jung representeert de schaduw dat wat je niet wilt zien. Je zou het ook verdringingen kunnen noemen.

Ieder van ons heeft een schaduw en dat geldt ook op groepsniveau; zo hebben landen en religies ook hun schaduw. Kenmerkend voor de schaduw is dat hij bij tijd en wijle de kop op steekt, vaak in de vorm van de een of andere soort  van crisis. Dan kan het lijken alsof omstandigheden van buitenaf de crisis veroorzaken, maar in werkelijkheid is het jouw eigen onderbewuste die voor jou de omstandigheden creëert om je schaduw onder ogen te komen.

In de Griekse mythologie is Pluto de heerser over de onderwereld, oftewel dat wat wordt verdrongen uit het bewustzijn. In de astrologie is Pluto de planeet die jou confronteert met dat wat je verdrongen hebt (dat wat verdrongen is bevindt zich in het 8e huis). Het is mijn stellige overtuiging dat het leven streeft naar heelheidHeelheid bereik je door dat wat niet heel is, oftewel dat wat verdrongen is, aan het licht te brengen, zodat het geheeld kan worden; zolang het onderbewust blijft kan dat immers niet. Dit naar boven halen van verdrongen inhouden en het helen daarvan is wat schaduwwerk genoemd wordt.

Ik ga er van uit dat iedereen die van binnen wil helen. Maar, zoals gezegd, het verdrongene zal eerst aan het licht gebracht moeten worden; je hebt het onder ogen te komen. De dingen die je verdrongen hebt, heb je niet voor niets verdrongen, je hebt het niet voor niets achter slot en grendel gezet, er een muurtje omheen gebouwd. Op het moment dat je de deur weer opent voor dat wat je verdrongen hebt, wordt je ook weer geconfronteerd met de reden waarom je het verdrongen hebt, met de emotionele pijn die daar zit. En dat is waarom we ons vaak zo verzetten tegen het onder ogen komen van ons verleden, dat is waarom we het liever naar buiten toe projecteren en denken dat de ander ons pijn doet, dat is waarom het vaak tot een crisis moet komen, omdat dan pas de kosten van het onderdrukken zo hoog worden dat we bereid zijn om de pijn te doorleven en los te laten.

Het trekken van de Ziel

De wil om te helen komt niet uit ons bewuste brein; het komt uit ons onderbewuste, aangestuurd vanuit de Ziel of het Hogere Bewustzijn. Wij zijn gemaakt naar het evenbeeld en de gelijkenis van God; we zijn al Perfect, alleen zijn we het vergeten. ALLES zit in ons, we zijn alleen iets anders gaan geloven. De wereld die we zien is onze eigen projectie naar buiten toe en toont ons dus onze innerlijke afwijzing en verdringingen, en in positieve zin ook onze schoonheid en liefde. In ons zit ingebakken de Wil om terug te keren tot dat wat wij werkelijk Zijn, ver voorbij ons ik-besef. Ik noem dat het trekken van de Ziel.

Het is mijn overtuiging dat HSP-ers een sterke gevoelsverbinding hebben met dat Hogere Bewustzijn en dus ook met de wens om daar naar terug te keren. Vandaar dat je ook vaak een verhoogde interesse in psychologie en spiritualiteit ziet bij HSP-ers. In hoeverre je je daar van bewust bent is een ander verhaal.

De Ziel of het Zelf is als een Licht dat verborgen zit onder vele afdeklagen. Het Zelf wil onbelemmerd stralen en daarvoor is het nodig dat de sluiers er van af gehaald worden. De Ziel of het Zelf doet dat door je te confronteren met de sluiers, oftewel met de verdringingen, als een sterke oproep om jezelf er van te bevrijden.

In mijn optiek bestaat de reis terug naar het Zelf uit 2 delen:

 • Lichtwerk en
 • schaduwwerk.

Lichtwerk kun je zien als het versterken van het Licht zelf, schaduwwerk is het verwijderen van de sluiers die het verhullen. Lichtwerk vind je met name in de spirituele hoek, in meditatie en healing, schaduwwerk is meer psychologisch. In mijn optiek gaat de een niet zonder de ander. Als je je ego-stukken niet onder ogen komt, dan gaat het ego spiritualiteit als afweermechanisme en gebruiken, als excuus om de schaduw niet onder ogen te hoeven komen, zoals het alles als afweermechanisme gebruikt. Psychologie zonder onderliggende levensvisie of spiritualiteit zal nooit de uiteindelijke bevrediging geven die je zoekt, er blijft altijd een gevoel van gemis of leegte, omdat je je Ware Essentie ontkent. De beste spirituele- en therapievormen zijn mijns inziens dan ook therapievormen die een hybride zijn van spiritualiteit en psychologie. Niet voor niets heet mijn bedrijf SoulNature: spiritualiteit (Soul) en psychologie (Nature). Ook the Journey combineert het spirituele met het psychologische en er zijn meer ‘scholen’ die dat doen.

Weet dus dat er een grote kans is dat jouw Ziel harder aan je trekt dan bij de gemiddelde mens en dat de crisissen in je leven vaak bedoeld zijn om je wakker te schudden.

Concrete stappen

Kijk eens naar de problemen waar je tegen aan loopt en/of waarvan jij denkt dat je hooggevoeligheid die veroorzaakt. Kijk met name eens naar de dingen die een zekere mate van crisis in je leven veroorzaakt hebben. Vraag jezelf dan eens af: ‘zou hier een diepere bedoeling achter kunnen zitten?’ ‘Zou het leven me op deze manier willen laten zien dat ik verandering in mijn leven moet aanbrengen en dat ik dingen onder ogen te komen heb?’ En: ‘leef ik wel echt vanuit mijn Hart, doe ik wel wat ik diep van binnen wil?’ ‘Of kies ik voor de schijnveiligheid en blijf ik hangen in het oude bekende?’ Kijk of je de gebeurtenissen in je leven in een breder perspectief kunt zien.

Je kunt ook in overweging nemen om je eens te gaan verdiepen in spiritualiteit of religie.

Je kunt er voor kiezen om jou werkelijke levensdoel te gaan leven in plaats van te blijven hangen in overlevingsgedrag.

Veel succes!

Wat neem je mee uit deze les?

Het is belangrijk om dingen te begrijpen en net zo belangrijk is om het ook in de praktijk toe te gaan passen. Dus wat uit deze les ga je daadwerkelijk implementeren, wat ga je daadwerkelijk toepassen? Laat het mij en je medecursisten weten in de commentaarblok hieronder of in de speciale facebook groep ‘omgaan met HSP’.

Pin It on Pinterest

Share This