Online training: ‘Omgaan met HSP’

Deel 1 (van 11):

alleen-tijd

Welkom bij deel 1 van de 11-delige serie ‘Omgaan met HSP’.

Alle delen van deze serie kennen dezelfde opbouw:

 • een video met uitleg en praktische handvatten en
 • een toelichting daarop in de vorm van de begeleidende tekst die onder de video staat.

Het beste resultaat

Je krijgt de beste resultaten met deze online training als je het op de volgende manier aan pakt:

 • bekijk de video,
 • lees daarna de toelichting,
 • zet het geleerde om in actie:
  • bepaal voor jezelf welke stappen je gaat zetten, welke acties je gaat ondernemen; hoe ga je het geleerde toepassen?
  • doe dit volgens het SMART-principe:
   • Specifiek
   • Meetbaar
   • Acceptabel
   • Realistisch
   • Tijdgebonden
 • deel je vragen en ervaringen, in het commentaarblok onder deze pagina of in de speciale facebook-groep ‘Omgaan met HSP‘.

SMART doelen stellen

Er is een reden dat ik je het SMART-principe aan raad. Als je deze online training alleen maar tot je neemt door de video’s te bekijken en de toelichting te lezen, dan blijft het slechts theorie. Je hebt echter deze online training aangeschaft, omdat je ergens mee zit en je een bepaald resultaat wilt bereiken. Dat betekent dat je het zult moeten omzetten in concrete stappen, wil je dat resultaat bereiken. Ik kan je de handvatten aanreiken en je uitleggen hoe dingen werken, maar je zult zelf de stappen moeten zetten.

Het is mijn ervaring dat hoe concreter je je stappen maakt hoe effectiever ze zijn. De SMART-principes helpen je daarbij:

 • Specifiek: hoe specifieker en concreter je je doelen stelt hoe effectiever ze werken. Container-begrippen zijn op zich mooi, maar moeilijk om te zetten in praktisch resultaat. Hoe dan ook zul je op een gegeven moment tot concrete actie moeten over gaan wil je iets bereiken en hoe concreter je je doelen/stappen maakt hoe groter de kans dat je het ook daadwerkelijk gaat doen. Je dwingt jezelf als het waren om concreet te worden, om dingen echt onder ogen te komen. Doe je dat niet dan kun je makkelijk in dromen blijven hangen.
 • Meetbaar: dit sluit aan bij het vorige punt. Je mag meetbare vooruitgang zien in je leven, want daarmee bevestig je dat deze methode werkt en het geeft je positivisme en zelfvertrouwen om vervolgstappen te nemen. Meetbaar kan bijvoorbeeld ook zijn dat als je hoe je je voelt vertaalt naar een cijfer tussen de 0 en de 10, dat je daar een aantoonbare stijging in ziet. Het kunnen dus ook subjectieve meetbare doelen zijn.
 • Acceptabel: ga geen doelen stellen die tegen jouw geweten in gaan, blijf jezelf trouw. Waar het algemeen geldende regels en gedrag betreft zit daar wat meer speelruimte. Er zijn dingen waaraan je je te conformeren hebt, maar als je aan deze online training mee doet dan is er een grote kans dat je over-aangepast bent. Dat betekent dat je tot op zekere hoogte van de norm zult moeten afwijken of daadwerkelijk jezelf te kunnen zijn. Je omgeving hoeft het daar niet altijd mee eens te zijn en vaak zullen ze (tijdelijk) daadwerkelijk weerstand bieden. Laat je daardoor niet uit het veld slaan: ze hebben tijd nodig om aan de nieuwe jij te wennen. Sommige mensen zullen na verloop van tijd de nieuwe jij accepteren en er zullen ook mensen zijn die dat niet doen en dan kun je jezelf afvragen of die mensen nog thuis horen in je leven. Je zult dus enige mate van (in eerste instantie) niet-geaccepteerd gedrag moeten vertonen om jezelf te bevrijden. Het is fingerspitzengefühl  om te bepalen waar je grenzen verlegd en waar niet.
 • Realistisch: dit sluit aan bij het vorige punt. Vanuit de (cognitieve) gedragstherapie komt het principe dat je beter vele kleine stapjes kunt nemen, dan één hele grote stap. Door klein stapjes te zetten, oftewel door realistische doelen te stellen, boek je resultaat, wat je zelfvertrouwen geeft om een volgend stapje te zetten en daardoor kom je in een positieve spiraal terecht. Je mag best ‘hoge’ doelen stellen, maar breek ze dan op in kleinere en praktische haalbare realistische stappen. Realisme zorgt dat je niet in dagdromen blijft hangen.
 • Tijdgebonden: het blijkt dat als je jezelf een tijdslimiet oplegt het leidt tot beter resultaten. Als je geen tijdslimiet instelt dan neemt je mind een houding aan van ‘dat komt wel, ik heb tijd genoeg’, met als risico dat je eeuwig blijft uitstellen. Kijk naar grote bouwprojecten: zowel de tijdslimieten als de budgetten worden meestal overschreden, alles duurt langer dan gepland en het wordt duurder dan begroot. Zie een planning niet als een ijzeren regel waar niet van afgeweken mag worden; een planning is een leidraad, een handvat om de voortgang te bewaken. Het is op zich niet zo heel belangrijk of je je planning haalt of niet, maar door met een planning te werken hou je het proces wel in de hand. Zonder planning zou de boel nog veel meer in uitlopen en waarschijnlijk nooit af komen. Beperkt jezelf daarom in de tijd.

Delen

Door je resultaten te delen en ook waar je tegen aan loopt kom je uit je holletje en uit het ‘ik doe het zelf wel‘, wat vaak een valkuil is. Door te delen open je jezelf en stel je jezelf open voor steun van buitenaf. Niet alleen praktisch, maar je mind gaat anders functioneren als je het de ‘opdracht’ geeft om zich te openen. Door je te openen kan er ook hulp van buitenaf of van ‘bovenaf’ komen.

Delen kan je ook enthousiasmeren, doordat anderen met je mee leven en je steunen, het kan een stok achter de deur zijn en het kan je door de dalen, die zonder twijfel zullen komen, heen helpen.

Video

Hier de eerste video, met daaronder een geschreven toelichting. Enjoy!

Toelichting

Als hsp-er pik je veel meer op dan de gemiddelde mens. Die grote hoeveelheid prikkels moet verwerkt worden en daarvoor is rust nodig. Ik noem dat: alleen-tijd.

Alleen-tijd of tijd voor jezelf houdt in dat je je regelmatig terug trekt in jezelf en dat je de rust neemt om je denken, voelen en doen de tijd te geven om de opgedane prikkels te verwerken en weer tot rust te komen. Er zijn vele manier waarop je dat kunt doen en waar ik in volgende delen ook nog dieper op in ga.

Het inbouwen van regelmatige rustperiodes is echt superbelangrijk voor een HSP-er. Ik zou bijna zeggen het is een must. Het is ook de eerste stap in het bewust worden van je energie en het leren luisteren naar wat je lijf nodig heeft en daarmee is het een enorm belangrijke stap om burn-out te voorkomen of te verminderen.

Concrete stappen

Creëer dus voor jezelf gedurende de dag momenten waarop je je even kunt terug trekken op jezelf. Zeker als je een druk gezin hebt of een baan, dan is het risico zeer groot dat deze momenten van alleen-tijd weer heel makkelijk opzij geschoven worden, omdat er nog zo veel te doen is. Ik raad je dan ook een aantal dingen aan:

 • als het kan neem dat je alleen-tijd op vaste momenten, zodat het een gewoonte kan worden, een deel van je lifestyle; daarmee verklein je de kans dat het verwatert;
 • plan jouw alleen-tijd inzie het niet als een bijkomstigheid, maar als een hoofdzaak;
 • plan jouw alleen-tijd als eerste in en daarna pas de rest; aan to-do lijsten komt nooit een einde, er is altijd meer te doen, dus zorg dat je eerst krijgt wat je nodig hebt en dat is alleen-tijd, tijd om tot rust te komen;
 • plan je andere activiteiten rondom je alleen-tijd; eerst goed voor jezelf zorgen en daarna pas voor anderen;
 • neem een vaste tijd voor jouw periodes van alleen-tijd; het hoeven niet per se hele lange momenten te zijn, korte periodes van 3-5 minuten waarin je alles laat vallen zijn misschien nog wel veel effectiever;
 • internetten, tv kijken, radio luisteren, what’s appen en kletsen zijn geen alleen-tijd; het is slechts afleiding die je weg houdt bij je alleen-tijd. Hoe minder stimuli je in je alleen-tijd krijgt hoe beter; geef je lijf, gevoel en denken echt zoveel mogelijk rust.


Het zal niet voor iedereen even makkelijk zijn om alleen-tijd te creëren. Bijvoorbeeld werk- en schoolschema’s laten dat niet altijd toe. Kijk of je binnen die schema’s de momenten voor jezelf kunt nemen, momenten van zo volledig mogelijke rust, al is het maar een paar minuten. Gun het jezelf!

Nu is het aan jou om dit te gaan implementeren, om het praktisch te gaan toepassen in je leven. Dus heel praktisch:

 • maak een planning waarop je je alleen-tijd in plant
 • plan eerst je alleen-tijd en dan pas de rest of als je volgens andere schema’s te leven hebt plan dan binnen die schema’s als eerste jouw alleen-tijd in
 • in je alleen-tijd is rust het allerbelangrijkste

Veel succes!

Wat neem je mee uit deze les?

Het is belangrijk om dingen te begrijpen en net zo belangrijk is om het ook in de praktijk toe te gaan passen. Dus wat uit deze les ga je daadwerkelijk implementeren, wat ga je daadwerkelijk toepassen? Laat het mij en je medecursisten weten in de commentaarblok hieronder of in de speciale facebook groep ‘omgaan met HSP’.

Pin It on Pinterest

Share This