Individuele therapie

(face2face en online)

Alles is al in je aanwezig, je gelooft het alleen niet meer

Ik ga er van uit dat je precies zo bent als dat je hoort te zijn en dat alles wat je nodig hebt al in jou aanwezig is. Alleen ben je, onder druk van de omstandigheden, gaan geloven dat dat niet zo is. En daar ben je jezelf kwijt geraakt.

Je wordt geboren met een bepaald temperament; de een is van nature vuriger of bedachtzamer of gevoeliger dan de ander. Ook krijg je genetisch een bepaalde voorinstelling mee. De rest van je karakter wordt gevormd tijdens het opgroeien.

Jouw natuurlijke aard (temperament) is helemaal oké zoals het is. Het probleem ligt grotendeels in wat je hebt aangeleerd en wat dus niet uit jezelf komt. Dat kan zowel door een ingrijpende gebeurtenis komen of door een chronisch patroon.

Aanpassing ten koste van jezelf

Als kind pas je je aan aan je omgeving; dat is vanuit overlevingsperspectief noodzakelijk. Je past je aan aan de manier van met elkaar omgaan die je als kind mee krijgt; met name in je gezin van herkomst, maar in bredere zin ook door je familie, de streek of stad waar je geboren bent en de cultuur waarin je bent opgegroeid.

Aanpassing maakt dat je er bij hoort, maar er is ook een prijs aan verbonden: je zult een deel van je eigenheid (dat gedrag dat niet gewenst is) moeten onderdrukken. Alles wat je onderdrukt verdwijnt in het onderbewustzijn en alles wat in het onderbewustzijn wordt weggestopt groeit … totdat het niet meer te onderdrukken valt en vaak in de een of andere vorm van crisis naar buiten komt: relatieproblemen, ontslag, ziekte, familieproblemen, angsten, depressie, burn-out, fibromyalgie … noem maar op. Dat deel van jou dat je niet hebt kunnen leven wil alsnog geleefd worden en vraagt om een dusdanige manier om jouw aandacht dat je er niet meer omheen kunt. Dat is het moment dat jij er klaar voor bent om jezelf te bevrijden van wat jou niet langer dient.

Een voorbeeld uit mijn eigen leven

Ik heb op zeer jonge leeftijd hersenvliesontsteking gekregen. Hersenvliesontsteking (meningitis) is zeer besmettelijk en mits niet snel behandeld dodelijk. Zo jong als dat ik was wist ik niet wat er met mij aan de hand was:

 • ik voelde de paniek om mij heen,
 • vanwege het besmettingsgevaar werd ik wekenlang in quarantaine geplaatst,
 • mijn ouders die ik in die bange momenten zo nodig had konden en mochten niet bij mij komen,
 • ik raakte in een coma: mijn geest was wakker, maar ik zat opgesloten in een lijf dat het niet meer deed,
 • ik heb op de rand van de dood gebalanceerd, de dokters hadden mijn ouders als verteld om op het ergste voorbereid te zijn
 • een logische reactie van ouders die hun kind bijna zien sterven is dat ze dat nooit meer mee willen maken en over-beschermend worden
 • die over-berscherming maakte dat ik als kind niet in mijn mannelijke kracht kon komen
 • mijn ouders hadden, net zoals alle ouders, ook hun rugzakje uit hun verleden dat ze met zich mee droegen
 • tel daarbij op de traumatische ervaring van het opgesloten zitten in een lichaam dat het niet meer doet, waar destijds nog helemaal geen begrip en behandeling voor was en het plaatje begint zich te ontvouwen:
 • ik werd een bang jongetje, terug getrokken in mezelf, sociaal angstig, hypochondrisch, met een negatief zelfbeeld
 • later heeft zich dat geuit in paniekaanvallen, depressies (op het suïcidale af), eenzaamheid, chronische vermoeidheid en een ziekenhuisfobie.

Hier zie je dus een combinatie van een traumatische gebeurtenis in combinatie met een chronisch (familie)patroon. Het heeft heel wat therapie gekost om mezelf hiervan te bevrijden, maar door mijn verleden onder ogen te komen is het leven een stuk aangenamer geworden en ben ik ook veel meer in mijn kracht gekomen

Therapie is weer jezelf worden

Niet ieders leven zal zo heftig geweest zijn als het mijne, maar ook jij hebt dingen mee gemaakt waardoor een deel van jou op slot gegaan is en je in beperkende gedrags- en denkpatronen terecht bent gekomen. En vroeg of laat gaan deze vertrouwde maar beperkende patronen je dwars zitten. Zoals gezegd, vaak in de een of andere vorm van crisis. Ik zie een crisis dan ook als een teken dat je er klaar voor bent om jezelf te bevrijden van wat jou beperkt, van wat jou niet langer dient en wat jouw levenslust indamt.

De bedoeling van therapie is om weer jezelf te worden en de beperkende overtuigingen en gedragingen die je hebt aangeleerd los te laten, zodat je je weer vrij kunt voelen om jezelf te zijn.

Therapie: praktisch veranderen in het heden of het verleden opschonen?

Dat verschilt per persoon. Uiteindelijk gaat het altijd om praktische gedragsveranderingen in het hier-en-nu. Soms is het voldoende om heel praktisch in het hier-en-nu anders te gaan denken en je anders te gaan gedragen. Soms kan zelfs begrijpen hoe je in elkaar zit en waarom je doet wat je doet al genoeg zijn om verder te kunnen.

Onverwerkte stukken uit het verleden werken via je gevoel. Daarom heeft cognitieve gedragstherapie, de belangrijkste therapievorm in het reguliere circuit (GGZ e.d.) m.i. z’n beperkingen. Als denken, voelen en doen niet op één lijn zitten dan is de kans op terugval groot. Als de gevoelslaag echter mee kan in de verandering, dan is het effect van therapie veel blijvender van karakter. Om die gevoelslaag mee te krijgen is het vaak nodig om stukken uit je verleden te verwerken; anders blijft het verleden aan je trekken, wat je ook nog eens op de toekomst kunt projecteren.

In mijn ervaring is therapie meestal een combinatie van gedragsverandering in het hier-en-nu en het verwerken van stukken uit je verleden. Tijdens de intake laat ik je zien en (als het kan) ervaren waar de pijn zit en ik geef aan wat er m.i. nodig is om jezelf hiervan te bevrijden. Daarna is de keus aan jou welke aanpak je wilt volgen.

Niemand hoeft ongelukkig te zijn

Alles wat je mee gemaakt hebt kan verwerkt worden, al kan dat best pittig zijn.

Geluk is blij zijn met jezelf en daardoor niet meer afhankelijk zijn van de buitenwereld.

Sinds 2008

Sinds in 2008 mijn eigen praktijk opende, heb ik meer dan 500 mensen, ieder op hun eigen manier, mogen ondersteunen in het weer blij zijn met zichzelf. En vanuit dit gevoel van eigenwaarde hebben velen de stappen kunnen zetten die daar bij pasten.

Meestal kwamen zij met praktische problemen bij mij en waren zij zich niet bewust van de onderliggende patronen, waar die vandaan kwamen en wat er aan gedaan kon worden. Het is mijn ervaring dat je klaar voor moet zijn om een beperkend patroon te doorbreken en wanneer je er klaar voor bent kun je niet afdwingen. Als ik je tijdens de intake heb laten zien en ervaren wat het werkelijke probleem is dan is dat het moment dat je kiest om het aan te gaan en er mee af te rekenen of niet. Vaak is het feit dat je hulp zoekt al een vingerwijzing dat je er klaar voor bent om jezelf te bevrijden van wat je niet langer dient.

Therapie vraagt van je om buiten je comfortzone te stappen en dat geeft altijd een bepaalde onzekerheid of angst. Je hoeft je daar niet door te laten tegen houden; wel vergt het een bepaalde moed om het onbekende in te stappen en nieuw gedrag te gaan vertonen. Als je het aan durft dan heeft dat in het overgrote merendeel van de gevallen een sterke positieve verandering in je leven en in hoe je je voelt tot gevolg. De bevrijding die je ervaart geeft opluchting, energie, vreugde, levenslust, blijdschap, zelfvertrouwen. In de psychosomatiek wordt er van uit gegaan dat lichaam en geest met elkaar verbonden zijn en dat een groot deel van de fysieke klachten een psychische oorzaak hebben. Als je die fysieke oorzaak aan pakt kun je in ieder geval veel beter leven met je ziekte en ik heb ook regelmatig fysieke genezing zien plaats vinden; een garantie daarvoor is er echter niet (er spelen ook andere oorzaken dan alleen de psychische in mee).

Ik heb door mijn verleden veel vormen van therapie gedaan en opleidingen gevolgd (en later in mijn leven ook spirituele beoefening gedaan); daaruit heb ik de beste methodieken geselecteerd, therapievormen die hun effectiviteit bewezen hebben en die m.i. het beste vormen van wat ik momenteel kan bieden. Iedere keer dat iemand opgevrolijkt, opgelucht of blij mijn praktijk verlaat maakt het mij blij; dat is waar ik het voor doe. En ik kan uit ervaring zeggen dat de meeste mensen op die manier naar buiten gaan.

Zit je met de volgende klachten:

9

depressie, burn-out of angsten

9

problemen op je werk

9

onzekerheid, twijfel, moeite met keuzes

9

weet je niet wie je bent of wat je wilt

9

heb je een negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, faalangst of ben je juist perfectionistisch

9

relatieproblemen

9

problemen binnen de familie

9

moeite met grenzen aan geven en nee zeggen

9

zit je met chronische klachten, zoals fibromyalgie of ME

9

ben je hooggevoelig (hsp) of hoogbegaafd (hb) en heb je daar last van

Het goede nieuws is dat je je van al deze issues kunt bevrijden.

Al deze pijnpunten komen voort uit onjuiste overtuigingen over wie je werkelijk bent en/of door emotionele blokkades, grotendeels eerder in je leven ontstaan. Om jezelf te bevrijden van belemmerende patronen gaat meestal niet in één sessies; het is een proces. Als je door dit proces heen durft te gaan, dan kan dat de volgende resultaten geven:

De aanpak is op maat en to the point: we werken doelgericht aan concrete doelen en evalueren dat elke vijf sessies

Geen symptoombestrijding; we pakken de problemen bij de wortel aan, waardoor het resultaat blijvend is

Een uitgekiende mix van psycho-educatie, emotionele doorbraaksessies en praktische oefeningen; denken, voelen en doen worden op één lijn gebracht

We nemen uitgebreid de tijd voor jou (1,5 – 2 uur)

Je bepaalt zelf de tijd tussen twee sessies

De aanpak is ervaringsgericht, het zijn niet slechts woorden

Een unieke integratie van ‘state of the art’ werkvormen die ieder in de praktijk hun waarde bewezen hebben

Een kruisbestuiving tussen spiritualiteit en psychologie

De mogelijkheid tot verdere verdieping middels workshops, trainingen en meditatiegroep

Zowel voor individuele therapie als relatie therapie

De sessies worden door de meeste zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering (https://www.lvpw.nl/voor-clienten/zorgverzekeraars)

Op maat gesneden

De aanpak is op maat gesneden.

De individuele- of relatietherapie begint met een intake.

Daarna kun je kiezen voor een pakket van vijf sessies of voor losse sessies.

Ook is er de keuze voor full on therapie sessies of meer praktische en kortere coaching sessies.

Daarnaast is er de mogelijkheid voor telefonisch/skype en e-mail coaching.

Je kunt jouw pakket dus helemaal zelf samenstellen en aanpassen aan jouw persoonlijke wensen en mogelijkheden.

Tijdens de sessies wordt gewerkt met een unieke mix van ‘state of the art’ technieken, die ieder hun effectiviteit bewezen hebben. De belangrijkste hiervan zijn:

7

Opstellingen

Familie-opstellingen, keuze-opstellingen, spirituele opstellingen. Familie-opstellingen worden met name gebruikt bij de patroondoorbreking. De andere opstellingsvormen zijn meer verbonden met je innerlijke bronnen en thema-verkenning.

7

The Journey

The Journey vormt een hybride tussen spiritualiteit en psychologie en is momenteel een van de krachtigste vormen van heling. Het biedt zeer krachtige visualisaties en brengt je direct in contact met je Bron.

7

Innerlijk kind werk

De kern van elke vorm van heling is zelfliefde. Je innerlijke kind is daar een krachtige manifestatie van. Heling op het gekwetste kind, maakt de weg vrij naar het oer-kind en daarmee naar de pure levensenergie en de Bron van Liefde.

7

Transactionele Analyse

TA is gebaseerd op het mensbeeld, zoals dat door Sigmund Freud ontwikkeld en door Eric Berne verder uitgewerkt is. TA is met name erg nuttig om inzicht te krijgen in de interactiepatronen tussen mensen.

7

EMDR

EMDR is de meest effectieve vorm van traumatherapie van dit moment. Het werkt vooral goed bij (onverwerkte) gebeurtenissen waar een sterke emotionele lading op zit, zoals ongevallen, misbruik, geweldsincidenten, overlijdens, of bij fobieën. Deze therapievorm is nog vrij nieuw en toepassingen op andere terreinen, zoals bij chronische patronen zijn in ontwikkeling.

7

Rebirthing

Rebirthing is een vorm van intensieve ademtherapie, waarbij rechtstreeks met de helende kracht van de levensenergie wordt gewerkt. De beleving is vaak intens. Met name voor mensen die moeilijk bij hun emoties kunnen komen is Rebirthing een goede manier om daar alsnog bij te komen.

7

Astrologie

Astrologie biedt verschillende mogelijkheden. Je geboortehoroscoop laat zien wat jouw blauwdruk is, wat je WIL leven, welk gereedschap je daarvoor hebt en wat je valkuilen zijn. Het geeft duidelijkheid over wat jouw aanleg is en wat aangeleerd gedrag is. Het geeft inzicht in de familiepatronen die je hebt mee gekregen en die bij jou een uitweg zoeken. Het kan je ook laten zien hoe jij en significante anderen op elkaar inspelen, met name interessant voor relatietherapie. Astrologie kan je ook laten zien welke thema’s er op dit moment spelen, wat kan verklaren waarom je ‘nu’ tegen bepaalde dingen aan loopt.

7

Daarnaast

Daarnaast zullen we aanvullend gebruik maken van elementen uit de bio-energetica, cognitieve- en gedragstherapie en creatieve therapie.

Diensten en tarieven

Onderstaande diensten worden zowel face2face als online (Skype of telefonisch) aangeboden.

Als voertaal is zowel Nederlands als Engels mogelijk.

Wel zijn er online beperkingen ten aanzien van de methodieken die kunnen worden ingezet. Zo zijn EMDR, (familie)opstellingen en rebirthing op dit moment niet mogelijk online, maar counselingthe Journey en astrologie wel.

Er zijn geen prijsverschillen tussen face2face en online.

Intake individuele- en relatietherapie

De intake voor individuele- of relatie therapie heeft als doel:

 • elkaar leren kennen
 • voor jou:
  • je verhaal kwijt kunnen
  • aanvoelen of ik de juiste persoon voor jou ben; vertrouw je mij, voel je je veilig bij mij en durf je jezelf te openen, heb je het gevoel dat ik vakbekwaam ben?
  • de mogelijkheid om dingen te vragen die je van mij, over de therapie of praktisch gezien wil weten
 • voor mij:
  • de hulpvraag duidelijk krijgen
  • een beeld krijg van wie jij bent en wat jou heeft gevormd
  • inzicht krijgen in de patronen die spelen en wat de bron er van is
  • een inschatting kunnen maken of ik jou kan helpen bij jouw hulpvraag
 • besluiten of we met elkaar in zee gaan
 • een behandelplan opstellen met daarin de werkdoelen; deze werkdoelen worden gebruikt om te toetsen of de therapie effectief is

De intake is HET moment dat je beslist om de therapie aan te gaan met mij of niet.

De intake duurt 1,5 tot 2 uur en kost € 95,-. Voor individuele therapie is de BTW vrijgesteld, voor relatietherapie niet.

Losse therapiesessies
 • Zowel individuele- als relatietherapie
 • Duur: 1,5 – 2 uur
 • Kosten: € 175,- (prijs per 1 januari 2018).
Therapiepakket van 5 sessies
 • zowel individuele- als relatietherapie
 • voorwaarde: je moet eerst een intake gedaan hebben
 • duur: 1,5 – 2 uur per sessie
 • kosten:
  • bij betaling ineens: € 650,- (5 x € 130,-)
  • bij gespreide betaling: 5 x € 150,-
 • een pakket van 5 sessies gaat vergezeld van een behandelovereenkomst, inclusief therapiedoelen.
 • een pakket van 5 sessies is een commitment, i.e. je gaat de verplichting aan om 5 sessies af te nemen (vandaar ook de lagere sessieprijs dan bij losse sessies). Mocht de therapie voortijdig worden afgebroken, dan worden de genoten sessies omgezet naar individuele sessie en vindt er een verrekening plaats met betrekking tot de niet afgenomen sessies
 • de 5 sessies moeten binnen 6 maanden worden opgenomen; daarna vervallen de overgebleven sessies en er vindt geen restitutie plaats

N.B. de ervaring leert dat als je voor een pakket van 5 kiest, de resultaten vaak beter zijn dan bij losse sessies. Als je het commitment aan gaat, maak je innerlijk namelijk een keuze om het echt aan te gaan en dus stelt je hele systeem zich achter jou op om dat wat je wenst waar te maken.

Losse coachingsessie
 • zowel individuele- als relatietherapie
 • duur: 3/4 – 1 uur
 • kosten: € 100,-

Coaching is, vergeleken met therapiesessies, meer geschikt voor praktische ondersteuning en voor sparren. Voor het echte diepte-werk is de tijd over het algemeen te kort. In voorkomend geval is het mogelijk om een dubbelconsult te doen, waardoor er wel de diepte in gegaan kan worden.

pakket van 5 coaching sessies
 • zowel individuele- als relatietherapie
 • voorwaarde: je moet eerst een intake gedaan hebben
 • duur: 3/4- 1 uur per sessie
 • kosten:
  • bij betaling ineens: € 400,- (5 x € 80,-)
  • bij gespreide betaling: 5 x € 90,-
 • een pakket van 5 sessies gaat vergezeld van een behandelovereenkomst, inclusief coachingdoelen.
 • een pakket van 5 sessies is een commitment, i.e. je gaat de verplichting aan om 5 sessies af te nemen (vandaar ook de lagere sessieprijs dan bij losse sessies). Mocht de coaching voortijdig worden afgebroken, dan worden de genoten sessies omgezet naar individuele sessie en vindt er een verrekening plaats met betrekking tot de niet afgenomen sessies
 • de 5 sessies moeten binnen 6 maanden worden opgenomen; daarna vervallen de overgebleven sessies en er vindt geen restitutie plaats

N.B. de ervaring leert dat als je voor een pakket van 5 kiest, de resultaten vaak beter zijn dan bij losse sessies. Als je het commitment aan gaat, maak je innerlijk namelijk een keuze om het echt aan te gaan en dus stelt je hele systeem zich achter jou op om dat wat je wenst waar te maken.

Journey-sessie
 • Duur: 1 tot 4 uur
 • Kosten: € 175,-
 • Een pakket van 5 sessies is ook mogelijk ( € 650,- bij betaling ineens of 5 x € 150,- bij gespreide betaling)

The Journey is één van de krachtigste vormen van healing van dit moment. The Journey is ook uitstekend geschikt om via Skype en zelfs telefonisch te doen. De lengte van een Journey kan sterk verschillen; ik ga uit van een gemiddelde van 2 uur.

AVG: zie hier voor informatie in het kader van de AVG.

Ik maak een mooie tijd mee op dit moment. Ik heb mijn plek gevonden zowel in het werk als privé. Veel van onze sessies is mij bijgebleven met vooral het gevoel dat ik daar echte doorbraken heb ervaren.

Het was natuurlijk het spel van niet alleen alle ballen hoog houden op het werk, maar het blijkt voor meer te gelden, namelijk de ballen van het leven.

Wat we tijdens de sessies besproken hebben heeft veel bijgedragen aan een stabiel leven mag ik wel zeggen.

En wat ik belangrijk vind te zeggen is dat jij een belangrijke bijdrage hebt geleverd in mijn zoektocht en de juiste weg wist aan te reiken. Daar ben ik je nog steeds dankbaar voor.

CvD, 2019

n.a.v. individuele therapiesessies i.v.m. burn-out verschijnselen

Wil jij in je kracht komen?

Neem dan nu contact met me op en laten we kijken wat de mogelijkheden zijn!

Ik wil mezelf bevrijden

Pin It on Pinterest

Share This