Deel 5 uit de serie ‘Terugkeer naar de Eenheid’

Het wonder erkent iedereen als jouw broeder en de mijne.

Het is een manier om het universele merkteken van God waar te nemen.

(Een cursus in wonderen – T1.I.40:1-2)

Bekijk op bol.com

 

In gezinnen is er een hiërarchische ordening.[1] De ouders staan hiërarchisch boven de kinderen, totdat de kinderen volwassen zijn. Tussen ouders en kinderen is er een bepaalde ongelijkwaardigheid.

Broers en zussen staan naast elkaar, zij staan op dezelfde hiërarchische trede. Als er, om wat voor reden dan ook, een verstoring optreedt in deze natuurlijke orde, b.v. doordat één van de kinderen een ouderrol of een Benjamin-rol moet gaan vervullen, dan zal zich dat op een gegeven moment gaan wreken; het gaat als het ware tegen de natuurwetten in. Zowel degene die in een ouderrol of in een Benjamin-rol gedrongen wordt als de anderen kunnen niet meer zichzelf zijn; zij worden gedwongen iets te zijn wat ze niet zijn. Het leven, dat naar Heelheid streeft, zal deze onbalans vroeg of laat aan het Licht brengen, zodat het geheeld kan worden; of die heling ook daadwerkelijk plaats vindt is een keuze.

Als mensheid zijn wij allen broeders en zusters van elkaar. Daarbinnen past geen ongelijkwaardigheid. Jezus geeft zelfs aan dat hijzelf jouw en mijn gelijke is, dus zelfs een Verlichte Meester is jouw en mijn gelijke. Hoe anders is dat dan de persoonsverheerlijking die je wereldwijd ziet richting religieuze en spirituele leiders.

Spirituele Leraren vervullen voor ons een voorbeeldfunctie. Ze laten ons zien waartoe wij in staat zijn; het enige verschil is dat zij zich dit gerealiseerd hebben (Zelfrealisatie) en wij (nog) niet. Het enige verschil is dat zij verder zijn in hun Bewustzijnsontwikkeling. Een Ware Leraar zal zichzelf dan ook nooit als ‘meer’ zien dan zijn leerling, net zoals een leerling zich niet minderwaardig hoort te voelen aan zijn Leraar. Het is de bedoeling dat de leerling het niveau van de Leraar bereikt, wat inhoudt dat dat niveau in potentie al in de leerling aanwezig is.

Wij zijn allen geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God; in die zin zijn wij elkaars naasten. We volgen alleen een andere route en in een ander tempo; hier past geen waardeoordeel op.

Je helpt je broeder en je zuster het meest door hen te zien en te behandelen als gelijkwaardige en volwaardige volwassenen. Mensen de hand boven het hoofd houden, hen ontzien of hen op een voetstuk te plaatsen is een vorm van ongelijkwaardigheid en houdt de ongelijkwaardigheid en onGoddelijkheid in stand. Dit zegt iets over beiden. Ongelijkwaardigheid = ego.

Gelijkwaardigheid is een vereiste om tot Verlichting te kunnen komen.

[1] Zie Holitzka en Remmert in de boekenlijst

 

Help je mee het Licht verspreiden?

Het is mijn missie om mensen te helpen zichzelf te bevrijden van beperkende overtuigingen, emotionele blokkades en misvattingen rondom wie ze zijn, zodat ze hun Ware Zelf kunnen gaan leven en een Licht voor anderen kunnen zijn. Deze blogs vormen daar een onderdeel van. Ondersteun jij mijn missie? Wil je mee helpen om zo veel mogelijk mensen te bereiken die er klaar voor zijn om los te komen van hun ego en te gaan leven vanuit hun Ziel? Deel dan deze blog op Facebook en andere social media of attendeer je familie, vrienden en collega’s op deze blogs. Ik dank je uit de grond van mijn hart voor elke nieuwe aanmelding. Namaste!

Deel jouw inzichten, mening en ervaringen

Mijn visie is er maar één van vele en ik ben dan ook reuze benieuwd naar hoe jij dingen ziet of wat jij op dit gebied ervaren hebt. Voel je vrij om onderaan deze blog te delen wat je wil delen; voor mij, maar ook voor andere lezers. Zo helpen we elkaar op weg met inzichten, ervaringen, tips, handvatten en andere dingen die we elkaar kunnen geven.

Bericht ontvangen wanneer er een nieuwe blog is geplaatst?

Meld je dan aan en ontvang iedere keer een melding wanneer er een nieuwe blog is geplaatst.

Aanmelden blog list

Pin It on Pinterest

Share This