EMDR en trauma-therapie

Het zelfhelend vermogen

Ons lichaam en onze psyche hebben een natuurlijk zelfhelend vermogen. Veel dingen die we mee maken kunnen we verwerken en een plek geven. Er kunnen echter dingen gebeuren die dermate ingrijpend zijn dat het ons niet lukt om het op een goede manier te verwerken. Dat kunnen heel verschillende situaties zijn, zoals:

 • een verkeersongeluk
 • de dood van een naaste
 • een overval
 • seksueel geweld
 • een ziekenhuiservaring of
 • gepest worden.

Iedereen reageert verschillend op zulke situaties en waar de een zijn schouders voor ophaalt kan voor een ander traumatiserend zijn.

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een vrij nieuwe therapievorm, die in de ’80-er van de vorige eeuw is ontdekt door Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. Tot die tijd was cognitieve gedragstherapie de behandelmethode bij PTSS (Post-Traumatisch Stress Syndroom) en in veel gevallen wordt dat nog steeds gebruikt. De succescijfers van cognitieve gedragstherapie bij traumaverwerking zijn echter niet zo hoog. Geen enkele therapievorm heeft een 100% slagingspercentage, maar EMDR geeft veel betere resultaten te zijn dan de klassieke cognitieve gedragstherapie. EMDR is eigenlijk de enige methode die aantoonbaar succes heeft bij oorlogsslachtoffers.

EMDR werkt vooral goed als er sprake is van een duidelijk en enkelvoudig trauma. De behandeling is over het algemeen kortdurend en omdat ik met sessies van 1,5 – 2 uur werk gebeurt het regelmatig dat 1 of 2 sessies voldoende zijn.

Enkele voorbeelden van situaties die ik met EMDR behandeld heb en de resultaten daarvan:

 • angst veroorzaakt door een vechtpartij; vrij van angst na 1 sessie
 • angst voor reizen met het Openbaar Vervoer: vrij van angst na 5 sessies of minder
 • angst bij het autorijden; de angst neemt wel af, maar is niet altijd na 5 sessies verdwenen; blijkbaar kunnen hier dieperliggende angsten onder zitten
 • verwerken bij de dood van een kind: wisselend, afhankelijk van waar iemand zit in het rouwproces
 • angst bij traumatische ziekenhuisopnamen: wisselend, sterk afhankelijk van wat er nog meer aan onverwerkte zaken zit
 • oorlogstrauma’s; wisselend succes, soms vrij van klachten binnen 5 sessies, soms is het trauma zo groot dat er meer behandeling nodig is dan alleen EMDR
 • verkeersongeval: over het algemeen goed te behandelen binnen 5 sessies
 • overlijden van een naaste: succes afhankelijk van welke afhankelijkheden er naar de overledene zitten en veilige hechting in de eigen kindertijd
 • huiselijk geweld: goede resultaten binnen 5 sessies
 • paniekaanvallen en sterke angsten: sterk afhankelijk van de onderliggende oorzaak, waarbij het effect duidelijk sterker is als er een duidelijk aanwijsbare oorzaak is
 • angst na inbraak: wisselend, afhankelijk van wat er nog meer aan onverwerkte zaken zit
 • geweldsincidenten bij sport: angstvrij na 1 of 2 sessies
 • relatieproblemen, overspel, huiselijk geweld: sterk afhankelijk van wat er nog aan onverwerkte stukken uit het verleden zit

Zoals je ziet maakt het veel verschil of er sprake is van een enkelvoudig trauma of dat er meer onverwerkt leed zit.

Traumatherapie: the Journey

Naast EMDR gebruik ik nog een andere therapievorm bij het verwerken van traumatische ervaringen en dat is the Journey (voorheen ook wel bekend onder de naam de helende reis). Deze therapievorm gebruik ik meer bij meervoudige trauma’s of situaties waar niet een duidelijke oorzaak aan ten grondslag ligt. Eigenlijk is the Journey te gebruiken bij elke vorm van emotionele blokkade, niet alleen bij PTSS. De heling bij the Journey is algemener dan bij EMDR, dat meer specifiek op één klacht inwerkt.

Sinds 2008

Sinds in 2008 mijn eigen praktijk opende, heb ik tientallen mensen geholpen met EMDR en enkele honderden met the Journey. De succespercentages zijn bij beide vormen van trauma-heling hoog. Ik zou op dit moment ook geen krachtigere helingsvormen weten bij PTSS en traumaheling dan deze twee.

Heb je iets ingrijpends mee gemaakt en heb je sindsdien last van:

9

herbelevingen of angstdromen

9

eetproblemen

9

geirriteerd reageren of woede-uitbarstingen

9

moeite met drukte en mensenmassa's

9

verlies van zin in het leven

9

continue spanning in je lijf

9

slaapproblemen

9

angsten, hyperventilatie of paniekaanvallen

9

moeite met bepaalde geluiden of geuren

9

vermijdingsgedrag

9

moeite om je te uiten

9

piekeren

EMDR en/of traumatherapie helpen je zelfhelend vermogen, zodat je deze PTSS-reacties los kunt laten.

 

De aanpak is op maat en to the point: we werken doelgericht aan concrete doelen en evalueren dat elke vijf sessies

We nemen uitgebreid de tijd voor jou (1,5 – 2 uur)

Je bepaalt zelf de tijd tussen twee sessies

De sessies worden door de meeste zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering (https://www.lvpw.nl/voor-clienten/zorgverzekeraars)

Op maat gesneden

De aanpak is op maat gesneden.

De therapie begint met een intake.

Daarna kun je kiezen voor een pakket van vijf sessies of voor losse sessies.

Ook is er de keuze voor full on therapie sessies of meer praktische en kortere coaching sessies.

Je kunt jouw pakket dus helemaal zelf samenstellen en aanpassen aan jouw persoonlijke wensen en mogelijkheden.

Tarieven en vergoedingen

Zie tarieven en vergoedingen.

Intake individuele- en relatietherapie

De intake voor individuele- of relatie therapie heeft als doel:

 • elkaar leren kennen
 • voor jou:
  • je verhaal kwijt kunnen
  • aanvoelen of ik de juiste persoon voor jou ben; vertrouw je mij, voel je je veilig bij mij en durf je jezelf te openen, heb je het gevoel dat ik vakbekwaam ben?
  • de mogelijkheid om dingen te vragen die je van mij, over de therapie of praktisch gezien wil weten
 • voor mij:
  • de hulpvraag duidelijk krijgen
  • een beeld krijg van wie jij bent en wat jou heeft gevormd
  • inzicht krijgen in de patronen die spelen en wat de bron er van is
  • een inschatting kunnen maken of ik jou kan helpen bij jouw hulpvraag
 • besluiten of we met elkaar in zee gaan
 • een behandelplan opstellen met daarin de werkdoelen; deze werkdoelen worden gebruikt om te toetsen of de therapie effectief is

De intake is HET moment dat je beslist om de therapie aan te gaan met mij of niet.

De intake duurt 1,5 tot 2 uur en kost € 95,-. Voor individuele therapie is de BTW vrijgesteld, voor relatietherapie niet.

Losse therapiesessies
 • Zowel individuele- als relatietherapie
 • Duur: 1,5 – 2 uur
 • Kosten: € 175,- (prijs per 1 januari 2018).
Therapiepakket van 5 sessies
 • zowel individuele- als relatietherapie
 • voorwaarde: je moet eerst een intake gedaan hebben
 • duur: 1,5 – 2 uur per sessie
 • kosten:
  • bij betaling ineens: € 650,- (5 x € 130,-)
  • bij gespreide betaling: 5 x € 150,-
 • een pakket van 5 sessies gaat vergezeld van een behandelovereenkomst, inclusief therapiedoelen.
 • een pakket van 5 sessies is een commitment, i.e. je gaat de verplichting aan om 5 sessies af te nemen (vandaar ook de lagere sessieprijs dan bij losse sessies). Mocht de therapie voortijdig worden afgebroken, dan worden de genoten sessies omgezet naar individuele sessie en vindt er een verrekening plaats met betrekking tot de niet afgenomen sessies
 • de 5 sessies moeten binnen 6 maanden worden opgenomen; daarna vervallen de overgebleven sessies en er vindt geen restitutie plaats

N.B. de ervaring leert dat als je voor een pakket van 5 kiest, de resultaten vaak beter zijn dan bij losse sessies. Als je het commitment aan gaat, maak je innerlijk namelijk een keuze om het echt aan te gaan en dus stelt je hele systeem zich achter jou op om dat wat je wenst waar te maken.

Losse coachingsessie
 • zowel individuele- als relatietherapie
 • duur: 3/4 – 1 uur
 • kosten: € 100,-

Coaching is, vergeleken met therapiesessies, meer geschikt voor praktische ondersteuning en voor sparren. Voor het echte diepte-werk is de tijd over het algemeen te kort. In voorkomend geval is het mogelijk om een dubbelconsult te doen, waardoor er wel de diepte in gegaan kan worden.

pakket van 5 coaching sessies
 • zowel individuele- als relatietherapie
 • voorwaarde: je moet eerst een intake gedaan hebben
 • duur: 3/4- 1 uur per sessie
 • kosten:
  • bij betaling ineens: € 400,- (5 x € 80,-)
  • bij gespreide betaling: 5 x € 90,-
 • een pakket van 5 sessies gaat vergezeld van een behandelovereenkomst, inclusief coachingdoelen.
 • een pakket van 5 sessies is een commitment, i.e. je gaat de verplichting aan om 5 sessies af te nemen (vandaar ook de lagere sessieprijs dan bij losse sessies). Mocht de coaching voortijdig worden afgebroken, dan worden de genoten sessies omgezet naar individuele sessie en vindt er een verrekening plaats met betrekking tot de niet afgenomen sessies
 • de 5 sessies moeten binnen 6 maanden worden opgenomen; daarna vervallen de overgebleven sessies en er vindt geen restitutie plaats

N.B. de ervaring leert dat als je voor een pakket van 5 kiest, de resultaten vaak beter zijn dan bij losse sessies. Als je het commitment aan gaat, maak je innerlijk namelijk een keuze om het echt aan te gaan en dus stelt je hele systeem zich achter jou op om dat wat je wenst waar te maken.

Journey-sessie
 • Duur: 1 tot 4 uur
 • Kosten: € 175,-
 • Een pakket van 5 sessies is ook mogelijk ( € 650,- bij betaling ineens of 5 x € 150,- bij gespreide betaling)

The Journey is één van de krachtigste vormen van healing van dit moment. The Journey is ook uitstekend geschikt om via Skype en zelfs telefonisch te doen. De lengte van een Journey kan sterk verschillen; ik ga uit van een gemiddelde van 2 uur.

AVG: zie hier voor informatie in het kader van de AVG.

Wil jij in je kracht komen?

Neem dan nu contact met me op en laten we kijken wat de mogelijkheden zijn!

Ik wil mezelf bevrijden

Pin It on Pinterest

Share This