Divine inspiration

chants composed and/or played by chantgroup Sarasvati

Peter Thijssens and Laetitia Trimbos

The art of chanting

Chanting is the art of playing mantra’s put on music. A mantra is a Sanskrit word, combining manas, which means the mind, and tra, meaning vehicle. A mantra is a powerful formula that influences the mind. A mantra is not just a word with a meaning, it’s more like an energy package that manifests itself when used. A mantra IS it’s meaning, it is the living embodiment of a certain energy stream.

Although the term mantra is Sanskrit, mantra’s and thus chants exist in all ancient sacred languages, such as Hebrew, Latin, Arabic, Greek, Chinese and Maori. Each language has a certain energy vibration. For example, Sanskrit is a language of Light, Arabic is a language of Fire, Hebrew and Aramaic combine Fire and Earth, Latin combines Light and Earth, and Chines is a language of Water. Chants in those ancient holy languages reflect that energy. Instead of mantra the sacred texts in western religions are called Holy Names.

Chanting is a form of Bhakti Yoga, meaning Unity (Yoga) by means of Devotion (Bhakti). Chanting awakens the Heart chakra and it connects you to your Divine Self by means of Devotion. It is one of the ways for spiritual development.

Peter Thijssens

I was born in the very south of the Netherlands, in the vicinity of ancient city of Maastricht. In those days the south part of the Netherlands had a very strong community sense. For example, just about everybody on my father’s side of the family was playing in a brass band or fanfare. Although I was born in that area I grew up in a part of the country that didn’t have that tradition, so I never joined a brass band. However the musicality was passed on to me and music has always been a big part of my life. In my 20’s I learned to play the guitar and lateron keyboard and djembé.

When I was in my 30’s I joined a spiritual group led by a mantra yogi. That’s where I learned the art of chanting, singing mantra’s put on music. I learned to understand mantra‘s, I learned how to do chanting with groups, how to tune in into the energy of the chant, the energy of the group and the energy of the moment and how to play from that in the moment energy, and to my surprise I turned out to be a composer of chants as well. I’ve never been a professional musician, but I can pretty well work with spheres, moods and energies. After 12 years I left this group; apparently life had other plans with me. I formed my own chanting group that had several incarnations and I kept on composing and performing. The latest incarnation of this chantgroup is with fellow Journey practitioner Laetita Trimbos.

Laetitia Trimbos

Standig on stage has always felt very natural to me and thus I’ve done an education in drama. Part of that education was musical expression, which is an improvisational way of working with music. Quite naturally I took up a leading position within that improvisational groups. When I was working as a school teacher I saw a man on the market square making music with children. That really hit me and I thought: ‘this is what I want to do‘. So I went to the conservatory and learned how to play various instruments. I discovered that I have the ability to tune into people’s energy and express it musically, which was very helpful in working with physically and mentally disabled children that could not express themselves verbally. When I discovered the Journey I learned how to really be in connection. That’s also where I teamed up with Peter Thijssens, as we share a common interest in music in combination with spirituality and personal development.

It is our goal to help bring Enlightenment to humanity by combining music and process work!

Our chants: music sheets, tabs & lyrics

Chinese

Chants of others: music sheets, tabs & lyrics

The way we do chanting is in the moment, it is living energy. That means a chant is never played the same way twice. If we play traditional bhayans and kirtans or chants composed by others we take the basic melody and rhythm and let the energy of the moment determine how the chant is played.

Some of the music sheets and chord schemes underneath are directly coming from the recording artists. For example the chord schemes of Deva and Miten can be found on their webpage. On other occasions we have derived the chord schemes ourselves while listening to the recordings. Of some artists we have explicit permission to play their chants; of others we don’t, for various reasons. In all cases the credits for either the performance and/or the compositon go to the performing artists.

We haven’t used any of the chants in a commercial way.

Live chanting and masterclasses

Deze masterclass bevat een unieke mix van therapeutische-, spirituele- en kunstzinnige werkvormen. Er wordt gewerkt met:

 • muziek:werken met ritme-instrumenten, stem en zang, het zingen van mantra’s
 • spiritualiteit: stilte-meditaties, geleide visualisaties, klankwerk, het werken met bija-mantra’s en chanten
 • psychologie: in de vorm van deelprocessen uit the Journey, opstellingen, trauma release, exposure, contactoefeningen, inquiries
 • lichaamsbewustzijn: aarden, ademwerk, dans, hatha yoga, bio-energetica, dynamische meditaties en elementen uit de bio-danza, in combinatie met contactoefeningen;
 • creatieve uitingsvormen: improvisatie, tekenen, schrijven, dans

Opbouw van de masterclass

Zowel Peter als Laetitia zijn gewend om intuïtief te werken en te vertrouwen op hun gevoel. Het programma ligt dan ook niet van minuut tot minuut vast, maar er is wel een globale dagindeling:

ochtend

 • vertrouwd raken met de trainers en met elkaar, je veilig voelen
 • contact maken met je lijf en met elkaar
 • drum-workshop
 • tijd voor individuele issues

middag

 • tijd voor individuele issues
 • werken met klank, met de stem
 • chanten

Alle onderdelen zijn voorzien van tijd en ruimte om de ervaringen te integreren, zodat ze deel van jou kunnen worden.

Ervaring met dans, muziek of zang is niet noodzakelijk!

Muziek zal de leidraad zijn in deze workshop, dus affiniteit met muziek maken en zingen is wel handig.

 • het werken met ritme-instrumenten brengt je in je lijf, brengt je in het hier-en-nu, brengt je bij je levensenergie en laat je je eigen ritme vinden
 • werken met de stem leert je jezelf te uiten en te creëren in de wereld (het keel-chakra is ons creatieve centrum)
 • werken met klank (klinkers, bija-mantra’s) brengt je in contact met jouw immense creatieve potentieel (“in het begin was het Woord (klank), het Woord was bij God en het Woord was God” – Johannes 1:1)
 • chanten (mantra-zingen) reinigt je emoties, opent je Hart-chakra en brengt je in contact met jouw Ware Zelf

In deze masterclass komen spiritualiteit en psychologie samen. Het is fijn als je je Hart weer kunt openen, maar je hebt er niet voor niets een muurtje omheen gebouwd. Om je Hart-energie vrij te kunnen laten stromen is het nodig om wat er aan blokkades omheen zit aan te pakken en daarvoor bouwen gebruiken we diverse (spiritueel-)psychologische methodieken, zoals the Journey en opstellingen.

Deze masterclass kan op zichzelf staand gevolgd worden of als inleiding op de jaartraining, waarin we veel dieper in het proces van zelf-bevrijding in combinatie met beweging, stemwerk en muziek zullen zakken.

Masterclass data:

Geplande datum: 8, 10, 11 en/of 14 april; 10.30 – 17.00 uur (exacte datum volgt nog)

Locatie: Graslaan 87, 6833 CE Arnhem

Kosten: Masterclass: € 125,- (zie kortingsmogelijkheden!)

Lunch: bij de prijs inbegrepen

Overnachten: is mogelijk

Kortingsmogelijkheden:

 • Bij boeking en betaling voor 1 april 2018: € 50,- korting
 • Voor elke extra deelnemer die zich via jou aanmeld krijg jij nog eens € 20,- korting per persoon.

Samenvattend:

 • Basisprijs: € 125,-
 • Geboekt voor 1 april: € 75,-
 • + 1 extra persoon: € 55,-
 • + 2 extra personen: € 35,-
 • + 3 extra personen: € 15,-

Aanmelding: via inschrijfformulier, e-mail of telefonisch. De aanmelding is definitief als de betaling binnen is.

Annulering: tot 7 dagen voor aanvang 75% retour, daarna 0%.

De trainers

De trainers, Peter Thijssens en Laetitia Trimbos, zijn top-professionals en experts op hun vakgebied. Zij zijn getraind in meerdere disciplines en zij hebben zowel een muzikale achtergrond als opleidingen op het gebied van spiritualiteit en diepte-psychologie. Zij hebben vele jaren ervaring op hun vakgebied en zijn hebben expertises samen gevoegd tot deze unieke masterclass. Juist door hun gecombineerde achtergrond in muziek, spiritualiteit en diepte-psychologie is deze masterclass leading edge en uniek in z’n soort.

Tijdens deze masterclass wordt gewerkt met een unieke mix van muziek, theater, spiritualiteit en psychologie.

Muziek

Beide trainers delen de liefde voor muziek. Muziek geeft plezier, verdieping, verbinding en vreugde.

Muziek is een manier om de diepere lagen in jezelf te bereiken, daar waar woorden niet langer toereikend zijn.

Muziek is ook een manier om je met elkaar te verbinden op een diepere gevoelslaag; het ervaren van de Eenheid in het samen musiceren is geweldig!

The Journey

The Journey vormt een hybride tussen spiritualiteit en psychologie en is een van de krachtigste vormen van heling van dit moment. Deze methode biedt zeer krachtige visualisaties, meditaties en zelf-confrontaties en brengt je in direct contact met je Bron. The Journey is bij uitstek DE methode om je angsten en blokkades onder ogen te komen, om je innerlijke demonen in de ogen te kunnen kijken, en daarmee de angst van je af te werpen. Niet voor niets is een van de motto’s:

“get real!”

Oftewel, stop met verstoppertje spelen, stop met vluchten in afleidingen, stop met het spelen van spelletjes, kom je issues onder ogen en bevrijd jezelf er van.

Beide trainers zijn gecertificeerde Journey Practitioners of in opleiding daartoe.

Lichaamsbewustzijn

“Je lichaam is je thermometer; het geeft precies aan waar je jezelf trouw bent en waar niet'”

We werken op verschillende manieren met het lichaamsbewustzijn:

 • dans, zowel in jezelf als in contact
 • hatha yoga
 • aarden
 • dynamische meditaties (Osho, schuddelen)
 • psychodynamisch lichaamswerk (ELW, bio-energetica, neo-Reichiaans lichaamswerk)
 • ademwerk (pranayama, rebirthing)

Klankwerk

De oude Heilige Talen, zoals Sanskriet, Hebreeuws, Arabisch, Latijn, Grieks en Chinees, zijn gebaseerd op meer dan alleen woorden en betekenissen. In de deze Heilige Talen zit in elke klank een bepaalde energie opgeslagen. Hoe de Goddelijke Energie via klank tot manifestatie komt is een hele wetenschap op zich. Tijdens deze masterclass maken we kennis met het klankwerk door middel van het intoneren van klinkers, en klinkers in combinatie met medeklinkers (bija-mantra‘s). Aan den lijve gaan we ervaren wat het energetische effect is van het intoneren van klinkers en bija‘s. Dit is daadwerkelijk scheppen in de pure zin van het woord, zoals dat in de Bijbel verwoord wordt:

“In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. (Johannes 1:1)”

Chanten

Chanten is het zingen van op muziek gezette mantra‘s. Mantra’s komen op hun beurt weer voort uit het klankwerk, het combineren van klinkers en medeklinkers tot een bepaalde creatieve Goddelijke energie. In de Westerse religies wordt niet de term mantra gebruikt, maar Heilige Namen of gebeden. Het woord mantra is een samenvoeging van de worden manas, wat mind betekent, en tra, wat zoveel als voertuig betekent. Een mantra of Heilige Naam is dus een manier om de mind te instrueren.

Het chanten is een vorm van Bhakti Yoga: Eenheid (Yoga) door middel van devotie (Bhakti). Chanten werkt met name in op het Hart en het gevoelslichaam (astrale lichaam) en het brengt je via de gevoelslagen in contact met de Goddelijke Bron.

Chanten in de vorm zoals wij die toepassen is levende energie. Een chant zal dan ook nooit twee keer hetzelfde klinken, want de energie wordt bepaald door de energie die op dat moment heerst, i.e. een combinatie van het collectieve veld, de groepsenergie en de individuele energieën. Er is in deze vorm van chanten veel ruimte voor dynamiek qua volume, tempo, intensiteit en actief-passief (i.e. actief chanten gevolgd door passief in stilte zijn) en er is veel ruimte voor stemimprovisatie in de vorm van 2e en 3e stem zingen of in de vorm van tegen-melodieën.

Er wordt gewerkt met een combinatie van traditionalschants van grootheden als Deva Premal & Miten, Henry Marshall en Snatam Kaur en eigen composities.

Ritme-improvisaties, drumworkshop

Muziek bestaat uit melodie en ritme. Voor het werken melodieën is het wel handig als je een instrument kunt bespelen, voor het werken met ritme-instrumenten is dat niet noodzakelijk. Over het algemeen hebben we een natuurlijk gevoel voor ritme, ook al kan dat verstoord zijn. Het werken met ritme-instrumenten brengt je in contact met je eigen ritme en het geeft je de ruimte om te experimenteren met ritmes en improvisaties daar op.

Stemwerk

De stem is verbonden met het keel-chakra, ons creatieve centrum. De stem is een expressievorm van wie jij bent. Door middel van je stem kun jij laten horen wie jij bent. Werken met de stem vormt een belangrijk onderdeel van deze masterclass, zoals o.a. tot uiting komt in het klankwerk en in het chanten.

Contact

Jezelf laten zien doe je in contact. Contact maken kan op vele manieren en op verschillende niveau’s. Hieraan zullen we in deze masterclass dan ook veel aandacht besteden. De ene keer door oogcontact te maken en samen de dansen, de andere keer door het groepsveld als we samen ritme-oefeningen doen, klankwerk of chanten. In contact vindt de reality check plaats: dan ervaar je hoe het is om zichtbaar te zijn, om jezelf te laten zien, weerspiegeld in de ogen en de energie van de ander.

Zelfreflectie

Gedurende de hele masterclass zijn er regelmatig momenten ingebouwd voor zelfreflectie. Op die momenten neem je je ervaringen mee naar binnen en voel je na wat het met jou gedaan heeft en wat je van jezelf ontdekt hebt. Hieruit kunnen weer vervolgstappen volgen en/of concrete stappen in het anders in het leven van alledag staan.

Creatieve uitingsvormen

Alles wat we deze dag doen is in feite een uitingsvorm van je eigen creativiteit. Waar passend zullen we ook andere creatieve uitingsvormen inpassen dan muzikale.

Er is een liefdespoort in mezelf geopend die lang gesloten was.
Kevin van Vossen, Almere

(n.a.v. de 'Een cursus in 'van jezelf houden'' masterclass)

Ik mag mijn woede toelaten en authentiek transformeren.

en

Er was ruimte voor ieders proces, we vormden als groep een hele mooie energie waarbij iedereen een unieke en volwaardige bijdrage leverde. Het was echt een transformerende dag die alles overtroffen heeft wat ik voor ogen had, in positieve zin.

en

Bedankt voor de mooie dag en de prachtige begeleiding. Ik vind het super krachtig en inspirerend hoe je in jouw Zijnsstaat zo confronterend kan zijn voor de mensen die meedoen aan de masterclass. Heel verhelderend!

Myriam Sijelmass, Almere

(n.a.v. de 'Een cursus in 'van jezelf houden'' masterclass)

Een aanrader voor iedereen die de blauwdruk van zichzelf wilt terugvinden.

Het was een magische dag die de band met mezelf heeft hersteld en mijn kijk op de wereld heeft veranderd.

Lindsay, Almere

(n.a.v. de 'Be All That You Are!' masterclass)

Wil jij je volledig vrij kunnen voelen om jezelf te zijn en jezelf te uiten?

Gun het jezelf om je te mogen bevrijden van elke beperking en meld je aan voor de masterclass!

Toestemming opslag gegevens

7 + 11 =

Pin It on Pinterest

Share This