Astrologie

Mezelf begrijpen

Sinds ik een carrière switch gemaakt heb van de informatica richting de hulpverlening heeft astrologie mijn interesse gehad. Die interesse is een tijd lang sluimerend geweest. En zoals het zo vaak gaat, kwam ik, toen ik er klaar voor was, in contact met iemand die de opleiding bij Karen Hamaker-Zondag volgde. Ik bezocht Karen’s website en ik zag dat er een open dag was. Na die open dag wist ik dat dit de opleiding was die ik nu moest gaan doen … en zo geschiedde.
Astrologie heeft mij mezelf veel beter doen begrijpen. Ik begreep, op een andere manier dan vanuit de psychologische en spirituele opleidingen die ik had gedaan, waarom ik was wie ik was. Het gaf me inzicht in waarom mijn leven is verlopen zoals het is verlopen en ook wat ik hier op aarde kom doen.

“Door de kennis van astrologie vielen de puzzelstukjes op hun plek.”

Astrologie laat je zien wat je behoeften, kwaliteiten, uitdagingen en valkuilen zijn. Het laat zien wat aangeboren is en daarmee dus ook wat aangeleerd is en niet van jouzelf.

Ruim 300 mensen

Zo gauw ik in 2012 begonnen ben met astrologie ben in het gaan integreren in mijn psychosociale praktijk. Ruim 300 mensen en koppels heb ik ondersteund met astrologie als onderdeel van het therapeutische aanbod. Tot op de dag van vandaag verbaast het me hoe zeer zelfs de meest basale onderdelen van de horoscoop al een enorm inzicht geven in waarom je doet wat je doet en hoe het ook meteen handvatten geeft om jezelf te accepteren zoals je bent.

Wat brengt astrologie je?

Naar mijn ervaring geeft astrologie je vooral inzicht in hoe je in elkaar zit, met welke behoeften en uitdagingen je geboren bent en, van daaruit, waarom je doet wat je doet.

Psychologische astrologie biedt je:

 • inzicht in je behoeften en valkuilen
 • onderscheidend vermogen in wat van binnenuit komt en wat aangeleerd gedrag is
 • inzicht in de belangrijke gebeurtenissen in je leven, wanneer ze juist op dat moment plaats vonden
 • inzicht in welke thema’s nu spelen en welke thema’s wanneer in de toekomst gaan spelen
 • inzicht in hoe jij en andere mensen op elkaar inspelen. b.v. jij en je partner of jij en je kinderen

Ben je zoekende in leven en wil je inzicht en handvatten in:

9

waarom je doet wat je doet

9

hoe je jezelf het best kunt ontwikkelen

9

wat jouw opvoedingsstijl is

9

welke familiepatronen bij jou een uitweg zoeken

9

wat bij je past qua werk of studie

9

wat je nodig hebt om je veilig en geborgen te voelen

9

wat je behoeften in en bijdragen aan relaties zijn

9

waar je gevoeligheden liggen

9

welke thema's nu en de komende tijd spelen

9

hoe je wat aangeboren is op een constructieve manier kunt inzetten

Dan kan astrologie je inzicht geven in:

7

wat je basishouding in het leven is

7

hoe je kunt omgaan met die delen van jou die zich aan jouw controle onttrekken

7

hoe je mensen toe laat in je leven (of juist niet)

7

wat je nodig hebt om bij jezelf te komen en om je veilig en geborgen te voelen

7

wat je behoeften zijn in relaties en vriendschappen

7

welke thema's er nu en in de nabije toekomst spelen

7

hoe je jezelf het best kunt ontwikkelen

7

wat bij je past qua studie en werk

7

wat er gebeurt in het contact met anderen (relaties, kinderen, vriendschappen)

7

hoe je omgaat met kinderen (en met je eigen innerlijke kind)

7

wat aangeboren is en wat aangeleerd

Een astrologisch consult

9

opgebouwd vanuit de basis van de horoscoop

9

welke thema's spelen er nu in de nabije toekomst

9

jezelf leren begrijpen

9

kan gekoppeld worden aan verwerking en daarmee zelf-bevrijding

9

mogelijk om in te zoomen op specifieke vragen/levensgebieden

9

wat is aangeboren en wat is niet van jezelf (aangeleerd)

9

de puzzelstukjes vallen op hun plek

9

praktische handvatten

Astrologische consulten

Er zit zoveel informatie in een horoscoop dat je onmogelijk alles in één consult kunt behandelen. Vandaar dat ik het heb opgesplitst. De eerste stap is een basisduiding: hierin worden echt de fundamenten van een horoscoop behandeld:

 • wat is een horoscoop?
 • uit welke onderdelen bestaat een horoscoop? Wat zijn elementen en kruizen? Wat zijn planeten, tekens en huizen?
 • wat is je superieure element en wat is de onbewuste functie en hoe werken die uit in het leven?
 • wat is de functie van Zon, Maan en Ascendant en hoe werken die bij jou?
 • wat is jouw belangrijkste levensgebied?
 • of en welke familiepatronen komen sterk naar voren in je geboortehoroscoop?

 

Tijdens een basisduiding worden de volgende onderwerpen besproken:

 • wat is een horoscoop?
 • uit welke onderdelen bestaat een horoscoop?
  • wat zijn elementen en kruizen?
  • wat zijn planeten, tekens, huizen en aspecten?
 • elementen- en kruizenverdeling:
  • wat is jouw basishouding in het leven?
  • hoe uit de tegenpool die gestuurd wordt door je onderbewuste zich?
  • hoe kun je ieder element benutten en zijn er elementen die sterker of minder sterk aanwezig zijn?
  • wat zijn de voorwaarden om dingen te kunnen verwerken en wat helpt je om van binnen naar buiten te gaan en andersom?
 • wat is de functie van Zon, Maan en Ascendant en hoe werken die bij jou?
  • wat is jouw basismanier om jezelf te ontwikkelen en hoe oriënteer je je in het leven?
  • hoe kun je weer thuis komen bij jezelf, wat heeft jou veiligheid en geborgenheid?
  • hoe laat je mensen toe in je leven of juist niet, hoe reageer je op impulsen van buitenaf?
 • wat is jouw belangrijkste levensgebied?
 • of en welke familiepatronen komen sterk naar voren in je geboortehoroscoop?
 • zijn er nog andere dingen die er sterk uit springen?

In astrologische termen:

 • elementen- en kruizenverdeling
 • Zon, Maan en Ascendant
 • ongeaspecteerde planeten, duetten en jods
 • sterkste huis
 • (andere in het oog springende aspecten)

Kosten

Een basisduiding kost € 175,- en duurt circa 1,5 uur.

(N.B. over vergoeding door zorgverzekeraars kun je contact met me opnemen)

Welke onderwerpen kunnen aan bod komen bij een verdiepingsconsult?

Nadat je een basisduiding hebt gedaan (bij mij of elders) is er de mogelijkheid om in te zoomen op bepaalde deelgebieden en daarin een uitgebreide en specifieke duiding te krijgen. Daarbij kun je denken aan:

 • wat heb ik nodig om vastigheid in mijn leven te krijgen?
 • wat is mijn leerstrategie?
 • wat geeft mij veiligheid en geborgenheid, en hoe komt ik thuis bij mezelf?
 • hoe ga ik om met kinderen en met mijn eigen innerlijke kind, hoe kan ik mezelf het best ontwikkelen en hoe kan welke leiderschapsstijl past bij mij?
 • wat zijn mijn behoeften in relaties en samenwerkingen?
 • wat zoek ik in vriendschappen?
 • wat past bij mij qua studie?
 • wat past bij mij qua werk?
 • wat helpt mij om dingen te verwerken?
 • welke thema’s speelden er op bepaalde momenten in mijn leven?
 • welke thema’s spelen er nu en het komende jaar?

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van mogelijke vragen. Elk levensgebied waarover je een vraag hebt kan astrologisch bekeken worden en als je met een vraag komt die niet astrologisch is dan zal ik dat naar je aangeven.

Voorwaarde

Deze detailduiding heeft pas zin als je eerst (hier of elders) een basisduiding gedaan hebt.

Kosten

Een verdiepingsconsult kost € 175,- en duurt 1,5 tot 2 uur (afhankelijk van je vraag).

(N.B. over vergoeding door zorgverzekeraars kun je contact met me opnemen)

Wat komt er ter sprake bij een consult relatie-astrologie?

Relatie-astrologie geeft je inzicht in hoe jij en je partner (kind, ouder, partner, vriend) op elkaar inwerken. Het geeft je inzicht in waarom je elkaar soms niet begrijpt en het geeft je inzicht en handvatten in hoe je anders met elkaar kunt omgaan. Bij relatie-astrologie kan naar verschillende aspecten van de relatie gekeken worden, afhankelijk van je vraag:

 • wat zijn je behoeften in een relatie, wat wil je zelf bijdragen en in hoeverre kan je partner daarin matchen?
 • wat hebben jij en je partner nodig qua huiselijk en gezelligheid?
 • wat gaan jullie beide om met het huishouden en klussen?
 • hoe kijken jullie naar het opvoeden van kinderen?
 • wat zoek je in vriendschappen?
 • wat speelt er qua communicatie in je relatie?
 • wat roep je in elkaar wakker?
 • wat is de alchemie van jullie relatie, hoe sta je samen in de wereld?

Voorwaarde

Wil je het meeste halen uit een consult relatie-astrologie, dan valt het aan te raden om eerst een basisduiding te doen.

Kosten

Een verdiepingsconsult kost € 175,- en duurt 1,5 tot 2 uur (afhankelijk van je vraag).

(N.B. over vergoeding door zorgverzekeraars kun je contact met me opnemen)

Wat houdt voorspellende astrologie in?

Om meteen een misverstand uit de wereld te helpen: met de voorspellende astrologie kun je niet voorspellen wat er zal gaan gebeuren; het is geen kaartleggen of waarzeggerij.

Wat is het dan wel? Met de voorspellende astrologie kun kijken welke thema’s er nu spelen of in de toekomst gaan spelen. Hoe die thematiek zal uitwerken, kun je niet zien.

Je kunt ook zien welke thematiek er op bepaalde momenten in je leven speelde, bijvoorbeeld rond de tijd dat er gebeurtenissen plaats vonden die een grote impact op je gehad hebben; ook dit valt onder de voorspellende astrologie.

Voorwaarde

Wil je het maximale profijt halen uit een consult voorspellende astrologie, dan valt het aan te raden om in ieder geval een basisduiding te doen, zodat je in ieder geval enig inzicht hebt in hoe je in elkaar zit. Het valt aan te raden om ook al eens een keer een verdiepingsconsult gedaan te hebben, zodat je begrijpt hoe thematiek uit je geboortehoroscoop in het hier-en-nu kan worden geactiveerd.

Frequentie

Bij een consult voorspellende astrologie kijk ik over het algemeen een half jaar terug en anderhalf jaar vooruit, gezien vanaf de dag van het consult. Wil je een beetje bij houden wat je kunt verwachten dan zou je eens in de 1 tot 1,5 jaar een consult kunnen doen.

Kosten

Een consult voorspellende astrologie kost € 175,- en duurt circa 1,5 uur.

(N.B. over vergoeding door zorgverzekeraars kun je contact met me opnemen)

Tijdens deze masterclass wordt gewerkt met een unieke mix van ‘state of the art’ technieken, die ieder hun effectiviteit bewezen hebben.

De belangrijkste hiervan zijn:

Opstellingen

Familie-opstellingen, keuze-opstellingen, spirituele opstellingen. Familie-opstellingen worden met name gebruikt bij de patroondoorbreking. De andere opstellingsvormen zijn meer verbonden met je innerlijke bronnen en thema-verkenning.

The Journey

The Journey vormt een hybride tussen spiritualiteit en psychologie en is momenteel een van de krachtigste vormen van heling. Het biedt zeer krachtige visualisaties en brengt je direct in contact met je Bron.

Innerlijk kind werk

De kern van elke vorm van heling is zelfliefde. Je innerlijke kind is daar een krachtige manifestatie van. Heling op het gekwetste kind, maar de weg vrij naar het oer-kind en daarmee naar de pure levensenergie en de Bron van Liefde.

Rebirthing

Intensieve ademtherapie. De adem is rechtstreeks verbonden met de levensenergie. Door de adem te intensiveren breng je letterlijk meer levensenergie in je systeem en alles wat die energie blokkeert gaat onherroepelijk naar de oppervlakte komen. De adem/energie zelf is de helende factor. Rebirthing kan ook gebruikt worden in combinatie met b.v. innerlijk kind werk.

Astrologie

Je geboortehoroscoop is de blauwdruk van wat je wil leven. Het is een afspiegeling van jouw potentie. Hoe beter je je geboortehoroscoop begrijpt hoe duidelijk je je levensdoel zult zien en ook hoe je daar invulling aan kunt geven.

Transactionele Analyse

TA is gebaseerd op het mensbeeld, zoals dat door Sigmund Freud ontwikkeld is. TA is met name erg nuttig om inzicht te krijgen in de interactiepatronen tussen mensen.

Meditatie

We zullen werken met verschillende meditatievormen, aangezien meditatie (naast the Journey) de aangewezen weg is om de verbinding met je Hogere Zelf te versterken.

Chanten

Chanten, oftewel het zingen van op muziek gezette mantra’s, is een specifieke vorm van meditatie, waarbij met name het hartchakra, het keelchakra en het emotielichaam geactiveerd worden. Chanten is een vorm van Bhakti Yoga, Eenwording door Devotie. Het gebruikt de gevoelskant als ingang om in contact te komen met je Hogere Zelf, het opent het hart en balanceert de emoties.

Een cursus in wonderen

Dit boek geeft de achterliggende visie rondom het mens zijn. Begrijpen wat je werkelijk bent en vooral ook wat je niet bent, maakt dat je je kunt gaan identificeren met wat je werkelijk bent en dat je de illusies over wat je dacht te zijn kunt los laten.

Daarnaast

Daarnaast zullen we aanvullend gebruik maken van elementen uit de bio-energetica, biodanza, cognitieve- en gedragstherapie en creatieve therapie.

Er is een liefdespoort in mezelf geopend die lang gesloten was.
Kevin van Vossen, Almere

(n.a.v. de 'Een cursus in 'van jezelf houden'' masterclass)

Ik mag mijn woede toelaten en authentiek transformeren.

en

Er was ruimte voor ieders proces, we vormden als groep een hele mooie energie waarbij iedereen een unieke en volwaardige bijdrage leverde. Het was echt een transformerende dag die alles overtroffen heeft wat ik voor ogen had, in positieve zin.

en

Bedankt voor de mooie dag en de prachtige begeleiding. Ik vind het super krachtig en inspirerend hoe je in jouw Zijnsstaat zo confronterend kan zijn voor de mensen die meedoen aan de masterclass. Heel verhelderend!

Myriam Sijelmass, Almere

(n.a.v. de 'Een cursus in 'van jezelf houden'' masterclass)

Een aanrader voor iedereen die de blauwdruk van zichzelf wilt terugvinden.

Het was een magische dag die de band met mezelf heeft hersteld en mijn kijk op de wereld heeft veranderd.

Lindsay, Almere

(n.a.v. de 'Be All That You Are!' masterclass)

Wil jij weten hoe je volledig tot bloei kunt komen?

Tast niet langer in het duister en meld je aan voor de masterclass!

Ik wil mezelf bevrijden
[contact-form-7 404 "Not Found"]

Toestemming opslag gegevens

5 + 13 =

Pin It on Pinterest

Share This